Na Florenci je k vidění kromě stálých expozic výstava Co čas už nevrátí / Praha 60. let ve fotografiích Borise Baromykina, kolekce téměř stovky černobílých snímků z 60. let dvacátého století. Výstava Hroby barbarů / Svět živých a mrtvých doby stěhování národů bude uzavřena.

V Podskalské celnici na Výtoni je až do 3. ledna výstava Vltava a Podskalí z archivu spolku Vltavan. Vybrané předměty a vystavené obrazy dokreslují život na Vltavě a v zaniklém Podskalí.

Zámecký areál Ctěnice nabízí prohlídku stálých expozic Dějiny obce Vinoře / Od pravěku do 20. století a Zámek Ctěnice / Dějiny, stavební vývoj a obnova. Nově je pro návštěvníky otevřena stálá expozice Řemesla v pořádku / Historie profesního sdružování řemeslníků od středověku po současnost.