Před napuštěním vodního díla se svahy tyčily ještě o 35 metrů výše, lemují řeku v délce asi dvou kilometrů mezi rekreačními středisky Oboz a Častoboř.

Většinou les, skály a klid...

Většinou les, skály a klid...

FOTO: Vratislav Konečný

Lokalitu Albertových skal, dříve se jim říkalo Bílé, s dominantním vrcholem Drbákovem (490 m n. m.), také někdy zvané jenom jako Drbákov, tvoří tři uskupení. Severní svah Drbákova se jmenuje Tisová, podle porostu, v rezervaci se nachází asi tisícovka tisů červených. Následují Bílé skály a Farský les u Častoboře.

Příjemná procházka se mění v kamzičí stezku

Příjezd je možný přes obec Nalžovické Podhájí, kolem nádherných božích muk k parkovišti U křížku.

Kaplička za Nalžovickým Podhájím

Kaplička za Nalžovickým Podhájím

FOTO: Vratislav Konečný

Rozhodně to není cesta pro lidi, kteří trpí závratěmi, některé pasáže ve skalách jsou jištěny žebříky, nepodceňujte obutí, sem rozhodně sandály nebo společenská obuv nepatří. U parkoviště se nachází rozcestník žluté a modré turistické značky, míří sem z Hrazan a Nalžovic.

U křížku, začátek naučné stezky Drbákov - Albertovy skály

U křížku, začátek naučné stezky Drbákov - Albertovy skály

FOTO: Vratislav Konečný

Zde začíná naučná stezka s jedenácti zastaveními na více než sedmikilometrovém úseku. Na panelech najdete informace o historii lokality, geologických poměrech, přírodě, také o voroplavbě, tady mířily svazky kmenů po Vltavě přes pověstné Svatojánské proudy na poklidnou řeku před Prahou. Další část je věnována lidem, kteří se o vznik stezky zasloužili.

Cesta vede vzrostlým lesem, vyhlídek není mnoho, stále více zarůstají křovisky, ale i tak to rozhodně stojí za příjemný asi dvouhodinový výlet. Narazíte na suťová pole, úzké stezky, v lese rostou nádherné jak hřibovité houby, tak i spousta bedel, ale jste v chráněné oblasti, tak je nechte zvěři.

Od Bartůňkovy vyhlídky

Od Bartůňkovy vyhlídky

FOTO: Vratislav Konečný

Nejvíce exponované partie, většinou vedou k vyhlídkám jako Výstřeší nebo Bartůňkova, se nedají nikudy obejít, trasu musíte absolvovat celou. Nejlepší je to na podzim, kdy je viditelnost do údolí a na protější břeh po opadaném listí hezčí, jinak se vám do záběru stále budou motat větve.

Páně Bartůňka milovaný Drbákov

Rezervace Drbákovské tisy byla vyhlášena již v roce 1933, kvůli ohroženému tisu červenému. Není ho na našem území zas tak málo, třeba u Týřova nad Berounkou jich rostou také stovky, nebo na Šumavě, každopádně tis si ochranu zaslouží, a opeřenci jeho bobule milují, ač je to jinak jedovatá rostlina.

V lese

V lese

FOTO: Vratislav Konečný

V lokalitě se ale nachází také mnoho dalších chráněných druhů rostlin a živočichů, sídlí tu i výr velký. Toho ale nezahlédnete, je to noční sova, na lidi není zvědavý. Teplá místa jsou známá výskytem našich plazů, zmije sama neútočí, neútočte ani vy na ni. Rezervaci Drbákova rozšířili v roce 1997 o sousední Albertovy skály, dohromady chráněné území má přes 63 hektary.

Desáté zastavení - pocta pánům Bartůňkovi a Veselému

Desáté zastavení - pocta pánům Bartůňkovi a Veselému

FOTO: Vratislav Konečný

Naučná stezka, po které se vydáme, má počátek v 50. letech minulého století. Prvním jejím budovatelem byl Karel Bartůněk, rodák z nedaleké osady Zadní Hluboká. Vyučený zedník byl milovníkem přírody a okolí mu učarovalo. Žil na samotě Vymyšlenka, kterou po stavbě přehrady překryla voda. Část stezky vede téměř po rovině podle lesa, až téměř po třetině trasy se stočíte do suti a skal nad Vltavu.

Terén je spíš vysokohorský.

Terén je spíš vysokohorský.

FOTO: Vratislav Konečný

Do nedaleké Častoboře začaly jezdit děti na tábory, Bartůňek za nimi chodil a snažil se jim vštípit lásku k přírodě, a protože byl dobrý vypravěč, většinou se mu to povedlo, děti si přírody začaly vážit. Sám s krumpáčem začal tvořit napřič skalami stezku, která nyní nese jeho jméno.

Pokračovatelem myšlenky se stal František Veselý (1930 - 2000), turista a skaut, který Bartůňka zažil na Častobořském táboře. Veselému říkali Robin, na stezce působil řadu let jako neoficiální průvodce a pomáhal s jejím rozšířením.

Z výletní stezky poznávací trasa

V roce 1987 se podařilo nainstalovat několik panelů, takže se z výletní stezky stala stezka naučná, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR v roce 2010 stezku s panely znovuobnovila.

Nejkrásnější jsou vyhlídkové body, ze kterých jsou vidět zákruty Vltavy, jako například protější břeh s rekreačním střediskem Smilovice.

Zákrut Vltavy s rekreačním střediskem Smilovice

Zákrut Vltavy s rekreačním střediskem Smilovice

FOTO: Vratislav Konečný

Asfaltová cesta vedoucí od Nalžovského Podhájí míří ke koupací části slapské přehrady k Obozu a Častoboři, v létě se tu míjejí desítky aut na úzké cestě.

Některá místa působí jako záběry z Kanady nebo severských fjordů.

Nedaleko leží Křepenice, renesanční tvrz Jakuba Krčína z Jelčan, nádherně opravená, soukromý majetek, zámek Radíč je prohlídkový, ještě před pár lety téměř ruina na odpis.

Radíč

Radíč

FOTO: Vratislav Konečný

Od hotelu v Hrazanech je skvělá vyhlídka na Slapskou přehradu, ale v létě výhled trochu narušuje vegetace.

Doporučujeme také pořad Výleťák na Stream.cz. Poslední díl na téma Drbákov - Albertovy skály.

Video

Drbákov - Albertovy skály, Stream.cz

Výlet najdete na Mapy.cz. Nebo si můžete jedním kliknutím do mapy naplánovat vlastní.