Součástí projektu, na nějž Jihočeské muzeum získalo pětimiliónovou dotaci z evropských peněz prostřednictvím programu Cíl 3 Česká republika — Svobodný stát Bavorsko, je čtyřkilometrová naučná stezka s 10 panely protínající trocnovský areál.

„Návštěvník se dozví nejen o významných milnících husitství v českých a německých dějinách, o výpravách husitů do Bavor, Rakous a seznámí se i s pověstí o knedlících, které prý deggendorfští házeli po husitech. Samozřejmě jedno ze zastavení je věnováno i slavným husitským vojevůdcům a jejich bitvám,“ popsala Právu některé ze zastávek na naučné stezce kurátorka výstavy Helena Stejskalová.

Ředitel Jihočeského muzea František Štangl, do jehož správy desetihektarový areál spadá, pak připomněl, že na zdařilé expozici se čtyřmi stovkami exponátů, kde jsou mimo jiné i repliky husitských zbraní, model Žižkovy tvrze a spousta zajímavých předmětů i písemných dokumentů dokreslujících dobu v níž legendární vojevůdce žil, se výraznou měrou — libretem, podílel uznávaný historik Petr Čornej. Právě jeho zásluhou vznikl i nový dokumentární film, který mohou návštěvníci památníku shlédnout.

Expozice v trocnovském památníku Jana Žižky

Expozice v trocnovském památníku Jana Žižky

FOTO: Vladimír Vácha, Právo

„Projekt jsme začali připravovat loni na podzim s cílem představit jej veřejnosti už letos o prázdninách a to se myslím podařilo. Doufám, že se změny i novinky budou lidem líbit,“ konstatoval Štangl. Zdůraznil, že muzeum nechce zůstat jen u zmíněné naučné stezky a stálé expozice, ale zamýšlí přírodní komplex oživit atraktivními pořady během celého roku, které nemusí být všechny pouze v režii Jihočeského muzea.

„Je to místo, které by se mohlo stát cílem pro školy, cykloturisty i pěší, nejen pro svůj historický význam, ale i nádhernou okolní přírodu. Je to i zájem Jihočeského kraje a podporu nacházíme přímo u hejtmana Jiřího Zimoly. Věřím, že se také dál rozvine spolupráce s Církví československou husitskou. První vlaštovkou byla loni při vzpomínkových akcích úmrtí Jan Žižky, který zemřel v roce 1424, husitská polní mše,” doplnil Štangl.