„Různě intenzivními obměnami prošly všechny muzejní expozice. Ty novější byly částečně předělány, jiné byly zcela změněny nebo vznikly i expozice tematicky úplně nové. Veškeré práce se podařilo uskutečnit za plného provozu muzea," řekl ředitel muzea Karel Malý.

Díky zprovoznění centrálního depozitáře koncem minulého roku se v muzeu uvolnily prostory a výstavní plocha vzrostla skoro o čtvrtinu na téměř 1000 čtverečních metrů. Návštěvníci uvidí na okruzích věnovaných historii a přírodovědě přibližně 1700 exponátů.

Návštěvníci si prohlédnou i mamuta.

Návštěvníci si prohlédnou i mamuta.

FOTO: Luboš Pavlíček, ČTK

Nejrazantnější změnou prošly části věnované živé přírodě, kde původní expozice pocházely z 60. let. Návštěvníci se nyní dostanou i do některých dosud nepřístupných prostor. Všechny nové expozice mimo klasických muzejních způsobů prezentace využívají také audiovizuální techniku a interaktivní prostředky.

Možná úplně nejvíce návštěvníci ocení moderní výstavní techniku v sále věnovaném 20. století. „Aby na sebe historické expozice navazovaly, zbyla na 20. století nejmenší místnost. Maximum informací je proto na velkoplošné obrazovce, expozici doplňují i trojrozměrné předměty," vysvětlil vedoucí společenskovědného oddělení Martin Kos.

Bohatá přírodní expozice

Bohatá přírodní expozice

FOTO: Luboš Pavlíček, ČTK

Pohybové čidlo u vstupu spustí na obrazovce několikaminutový program seznamující s důležitými okamžiky 20. století v Jihlavě. Návštěvník si může vybrat také z dalších 28 specializovaných videoprogramů, dokumentujících například spolkový život ve městě na počátku 20. století, vyhlášení republiky, mnichovské události, zavedení elektrické dráhy ve městě, úspěchy hokejové Dukly Jihlava a řadu dalších. Expozice končí rokem 1989.

K otevření expozic připravilo muzeum mimořádnou akci. Od 19. do 21. září má každý návštěvník možnost získat k zakoupené vstupence druhou stejné hodnoty zdarma.