Účastníci nočních prohlídek na Kašperku se ocitnou blíže záhadným postavám z pověstí i reálným dějinám. Prohlídky proběhnou od čtvrtka 17. do soboty 19. července. Zájemci se chladnými prostorami gotického hradu projdou po všechny tři dny v časech 21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00 a 23.30.

Pro aktuální turistickou sezónu byl vytvořen nový prohlídkový okruh nazvaný Život na hradě. V jeho rámci návštěvníci zhlédnou originální projekci, díky níž ožijí zaniklé nástěnné malby. Účastníci se dozvědí více o tom, jak vypadal každodenní život na středověkém hradě, a to včetně toho, co jeho obyvatelé například jedli.

Prohlídkový okruh Život na hradě zve návštěvníky do minulosti Kašperku.

Prohlídkový okruh Život na hradě zve návštěvníky do minulosti Kašperku.

FOTO: Aleš Motejl

Hrad, založený v roce 1356 Karlem IV. a pojmenovaný Karlsberg, leží v malebném šumavském podhůří. Patří mezi chráněné kulturní památky ČR.