Kamenné nástroje, bumerangy i malby na eukalyptové kůře mohou návštěvníci od soboty zhlédnout na zámku Kinských ve Valašském Meziříčí. Předměty pocházejí z výpravy, kterou podnikl profesor Jan Jelínek, bývalý ředitel Moravského zemského muzea, v roce 1969.

Jelínkova expedice tehdy přinesla poznatky o životě a kultuře kmenů původních australských obyvatel. Vystavené předměty si turisté budou moci prohlédnout až do 5. ledna 2014.

„Tvůrci vystavených artefaktů, severoaustralští Rembarrangové, žili ještě v 2. polovině minulého století na úrovni starší doby kamenné. Jejich umění má silný mytologický podtext a ochrannou funkci. Estetický účinek nebyl primárním účelem tvorby, ale jakousi přidanou hodnotou,“ popsala kurátorka výstavy Eva Čermáková.