Roubená truhlářská dílna původně stávala ve Svratouchu, odkud se v 80. letech přestěhovala do Možděnice. Památkáři tam původně plánovali vybudování skanzenu roubenek dřívějších řemeslníků. Později získali skanzen Betlém v Hlinsku a také rozšířili skanzen na Veselém Kopci.

Dílnu o velikosti čtyři krát pět metrů obývala rodina truhláře Žejdlíka, který ve Svratouchu provozoval živnost až do 50. let minulého století. Katr, na němž řezal dřevo, si zhotovil sám, stejně jako si sestavil malý orloj, který bude rovněž součástí nové expozice.

Malebné prostředí skanzenu Veselý Kopec

Malebné prostředí skanzenu Veselý Kopec

FOTO: Archiv skanzenu Veselý Kopec

Z Možděnice se do skanzenu Veselý Kopec už přestěhovala kolářská dílna, kterou si lidé mohli poprvé prohlédnout v letošní sezóně. Základy pro truhlářskou dílnu nechal skanzen udělat loni. Letos jeho zaměstnanci převezli objekt do skanzenu a v současnosti jej sestavují. Dokončí také topeniště a komín. Šindelová střecha se bude dělat patrně až příští rok. Vše záleží na finančních možnostech.

Skanzen Veselý Kopec od roku 1972 přibližuje život drobných řemeslníků 19. a 20. století. Představuje zhruba 30 objektů, prostý domek bezzemka, sušku lnu či ovoce, špýchar, čtyřbokou stodolu se šindelovou střechou, dvě usedlosti, včelín mlýn nebo výměnek.