Zdejší úzkokolejky byly od 20. let minulého století domovem čtyř parních lokomotiv Malletovy konstrukce, ze kterých se do dnešních dnů dochovaly už jen dvě, z nichž jednou je právě U 47.001.

„Lokomotiva je majetkem Národního technického muzea (NTM) v Praze a na základě dlouhodobé smlouvy ji máme zapůjčenou. V minulosti dlouho stála za budovou NTM na Letné a do Jindřichova Hradce se dostala v roce 1987. Dalších pět let ale trvalo, než mohla po opravách vyrazit na trať, po níž až do roku 2004 tahala výletní vlaky. Pro velmi špatný stav kotle musela v roce 2004 znovu do depa,“ shrnul novodobou historii unikátního stroje Pavel.

Oprava byla náročná

Podotkl zároveň, že s náročnou opravou bylo možné začít až v roce 2012 a Malletka během ní opravářům připravila hodně překvapení. „Oprava byla poměrně náročná. Při demontáži jsme objevovali, co a jak vlastně funguje a především hledali cestu, jak vše řádně opravit,“ glosoval průběh obnovy lokomotivy jednatel Strojíren místních drah Petr Zoubek.

Vzápětí dodal, že hlavní práce skončily v srpnu. Pak mohl být konečně vyzkoušen předepsaným vodním tlakem kotel za bedlivého dozoru příslušného inspektora. Pochlubil se, že právě pracemi na Malletce se strojaři naučili mnoho nových věcí, například jak zvládnout zmíněnou technologii nýtování, která se v současnosti už téměř nikde neprovádí.