V areálu Ševčinského dolu v Příbrami-Březových Horách budou pro děti i dospělé připraveny soutěže s báňskou tematikou, jako třeba rýžování zlatinek, kutání na odvalu historického dolu, zatloukání důlních hřebů, čerpání vody ze zaplavené šachtice, zdolávání havířské štreky, pošťuchování s nezbedným permoníkem, přetahování v důlním žentouru, vrtání do kamene a další.

Vstup do jednotlivých expozic muzea je za symbolickou jednu korunu. „Kromě toho bude možné si vyzkoušet jízdy hornickým vláčkem, fárání do březohorských štol v areálu dolu Anna, Vojtěch či na Drkolnově. Svátek věží a rozhleden České republiky oslaví muzeum prohlídkou věží Ševčinského a Vojtěšského dolu i vyhlídkové věže Památníku Vojna,“ řekl ředitel Hornického muzea Příbram Josef Velfl.

Video

Ševčinský důl

 Zdroj: Miroslav Šára, Novinky.cz

Den Středočeského kraje oslaví také v Muzeu Českého stříbraKutné Hoře. V objektu Hrádek kromě stálých expozic připravili tradiční podzimní výstavu Co je nového v muzeu, zaměřenou na exponáty, které se podařilo restaurovat v posledních letech.

Doprovodný program v Kamenném domě začne v 10 hodin. Připraveny jsou komentované prohlídky k výstavě Z dějin školství kutnohorského a interaktivní zábava pro malé návštěvníky. V Tylově domě si mohou zájemci kromě stálých expozic projít komentované prohlídky s hudebními ukázkami od 14 hodin k výstavě Historické hudební nástroje.