Nástup začíná od 17 do 17:30 hodin na Velké louce u parketu. Pro děti je v cíli, v zimním refektáři konventu, připraveno překvapení. Startovné činí 20 korun. Program připravil DDM Radovánek Plasy, Knihovna Plasy a NPÚ/Klášter Plasy.

Až do neděle probíhá v klášteře také výstava Jenerálka - Děti nepřátel říše. Tematicky připomíná 70. výročí útoku na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Zvláště vzpomíná na 46 tzv. "svatobořických dětí", které byly umístěny do zámečku Jenerálka v Šáreckém údolí v Praze Dejvicích.

Plasy

Plasy

FOTO: Miroslav Šára, Právo

Od srpna do listopadu 1942 se tamní tzv. Kinderheim začal naplňovat dětmi rodičů, kteří byli zatýkáni německou státní policií v souvislosti s pomocí parašutistům odbojových operačních skupin Anthropoid, Silver A, Out Distance a dalších. Děti zůstaly na Jenerálce internovány až do dubna 1944, kdy byly převezeny do Svatobořic na Moravě.

Všechny se naštěstí dožily konce války, ale jejich přestálé utrpení je mementem, na které by se nemělo zapomenout.

Cisterciácký klášter v Plasích založil před rokem 1146 kníže Vladislav II. Husité ho zničili. V letech 1661 až 1740 byl barokně přestaven podle plánů Jana Baptisty Matheye, Jana Blažeje Santiniho a Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Po roce 1826 stavitelé upravili bývalou prelaturu na zámeckou rezidenci knížat Metternichů.