Trať měří 50 km, součet všech stoupání na trase je 790 m. Povrch tvoří ze šedesáti procent zpevněné lesní a polní cesty, zbytek je asfalt.

Přihlášky se přijímají poštou do 10. září (nutné je přiložit kopii dokladu o zaplacení startovného ve výši 500 Kč) nebo 10. – 12. září v závodní kanceláři, která bude otevřena od 9 do 17 h (13. září 9 – 12 hodin) v Informačním centru Městské části Praha 6, Čs. armády 28. Je možné přihlásit se také elektronicky zde, a to do 14. září do 12 hodin.

Pak bude možné se přihlásit až na startu za zvýšené startovné 700 korun. Trasa vede na Okoř a zpět. V terénu je již několik let vyznačena jako stálá cyklotrasa s čísly 0077 a 0078. Bez přilby nebude nikdo připuštěn na start.