Stavba byla částečně financována i příspěvky Ruska, FrancieRakouska. Zpřístupnění, předpokládanému na rok 1914, zabránila první světová válka, k předání Mohyly míru veřejnosti došlo až roku 1923.

Stavba je vybudována z lomového kamene a zpodobňuje staroslovanskou mohylu, kterou tvoří čtyřboký komolý jehlan vysoký přes 26 metrů. Zakončena je 10 m vysokým měděným starokřesťanským křížem spočívajícím na zeměkouli a zdobeným reliéfními motivy Panny Marie, ukřižovaného Krista, Boha Otce a Adamovy hlavy.

Pelikán na zadní straně kříže symbolizuje Vykupitele. Čtyři štítonoši na rozích stavby symbolizují Francii, Rakousko, Rusko a Moravu, na jejíž území k bitvě došlo. V interiéru Mohyly míru se nachází čtvercová kaple s oltářem z mramoru. Pod podlahou jsou uloženy ostatky nalezené na bojišti. Padlo odhadem 20 000 lidí. V sousedství je také muzeum.