Rozlehlá šumavská rašeliniště se rozpínají přes pánve, sedla a mírné svahy na náhorní parovině Šumavských plání, tak i v širokých a mělkých údolích Vltavy. Ta vznikala na přelomu poslední doby ledové a doby poledové, tedy zhruba před 9000 až 10 000 lety.

Přímo rašeliništím se věnuje infocentrum ve Svinné Ladě, které leží v těsné blízkosti rašeliniště Chalupská slať u obce Borová Lada. Otevřeno mají od května do října. Kromě stálé expozice věnované šumavským rašeliništím, zde návštěvníci naleznou interaktivní obrazovku s programy o přírodě.

Připravené mají také zajímavé audiovizuální pořady, pokud by vám počasí zrovna na cestu nepřálo. U střediska byl postaven i zábavní areál pro děti. „Celé středisko je bezbariérové, protože se dlouhodobě snažíme zpřístupnit Šumavu i návštěvníkům se sníženou pohyblivostí,“ zve návštěvníky Jiří Mánek ze Správy NP Šumava do nově zrekonstruovaného informačního střediska.

Stejně tak bezbariérová je i povalková cesta, vedoucí od střediska až do Chalupské slati. Tady si můžete prohlédnout největší rašelinné jezero v České republice, které zabírá téměř hektar vodní plochy.

Své vědomosti si můžete prohloubit na poznávacím okruhu Les. Stezku dlouhou čtyři kilometry projdete klidnou chůzí za dvě hodiny. Poznáte ji podle symbolu datla. 

Z Borové Lady vede hezká cesta pro pěší i cyklisty až na Knížecí Pláně. Okolí rašeliniště a smíšený les je v podzimním období zabarven snad do všech barev malířovy palety.

Osadu Knížecí Pláně založil v 18. století kníže Schwarzenberg. Po válce bylo původní obyvatelstvo odsunuto a osada zbořena.

Připomínku zaniklé vsi dnes tvoří už jen ojedinělé zbytky staveb a obnovený historický hřbitov. Místo zbořeného kostela najdete podle dřevěného kříže, který zde byl později vztyčen. To vše pomáhá dotvářet až magickou atmosféru tohoto místa.

Za jasného počasí se vydejte na Bučinu. Ze zdejší vyhlídky totiž můžete dohlédnout až na Alpy, do rakouského Dachsteinu.