Skanzen byl otevřen v roce 2002 díky nadšení místních občanů, dotaci Evropské unie a vstřícnosti majitele bývalého statku, který zde umožnil tuto pozoruhodnou expozici zřídit.

Vstupní brána láká k návštěvě bolatického skanzenu, který představuje život v předválečné době.

Vstupní brána láká k návštěvě skanzenu, který představuje život v předválečné době.

FOTO: Aleš Honus, Právo

„Skanzen vznikl hlavně proto, aby mladí lidé věděli, jak se kdysi žilo. Některé exponáty jsou původní, hodně věcí přinesli místní lidé i obyvatelé okolních vesnic,“ řekl Dominik Theuer, který zde působí jako průvodce a dokáže zasvěceně povídat nejen o expozici, ale i o historii obce.

Součástí skanzenu je selská jizba s nábytkem a lidovými kroji, kuchyně s dobovým náčiním, ale třeba i konírna, chlévy pro dobytek a historické zemědělské stroje.

Hrnec s pokladem byl pod zemí 300 let

Zejména dětské návštěvníky spolehlivě zaujme informace o pokladu, který zde majitel statku našel v roce 1936. „Chtěl zasadit strom a místo toho našel poklad. Byl to hrnec plný mincí s letopočtem ražby 1635 až 1645. Šlo většinou o stříbrné pražské groše a další mince. Velká část je dnes uložena v depozitáři Slezského zemského muzea v Opavě a říká se, že část pokladu tehdejší majitel zase zakopal zpátky. Ale nikdo neví kde,“ řekl průvodce, podle nějž poklad v Bolaticích pravděpodobně zakopali na konci 17. století polští vojáci, když tudy táhli pod vedením Jana Sobieského na pomoc Vídni obsazené Turky.

Průvodce ukazuje fotografii, na které je vyobrazen bývalý majitel statku a nálezce pokladu.

Průvodce ukazuje fotografii, na které je vyobrazen bývalý majitel statku a nálezce pokladu.

FOTO: Aleš Honus, Právo

Bolatický skanzen je otevřen až do konce září každou neděli od 14 do 18 hodin, mimo tuto dobu je možné dohodnout i individuální prohlídky. Kromě toho se zde konají i pravidelné akce, například zabíjačky, dožínky, stavění májky a o Vánocích zde bývá k vidění živý betlém.

Do skanzenu se z okolí sjíždějí turisté a zájemci o regionální historii, míří sem také školní výlety z blízkého i vzdálenějšího okolí. „Jezdí sem i hodně lidí z Polska, kteří často spojí výlet na místní koupaliště s návštěvou našeho skanzenu,“ dodal průvodce.

Průvodce Dominik Theuer ukazuje selskou jizbu, která je součástí bolatického skanzenu.

Průvodce Dominik Theuer ukazuje selskou jizbu, která je součástí bolatického skanzenu.

FOTO: Aleš Honus, Právo