Jak se dnes mohou přesvědčit turisté a další návštěvníci, obranný objekt z dob první republiky byl v 80. letech minulého století přebudován na kryt odolný proti zbraním hromadného ničení.

V jeho útrobách by v případě potřeby našli útočiště zpravodajští důstojníci ministerstva vnitra. Zásoby surovin pro záložní zdroje a klimatizaci a také konzervovaných potravin měly zaručit několik týdnů pobytu až tří stovek lidí v naprosté izolaci od okolního světa.

Spojení se vzdálenými poskytovateli vojenských nebo hospodářských informací mělo zajistit technické vybavení koncentrované v pěchotním srubu V sedle. Kromě stabilního vysílače, jenž by se v případě konfliktu pravděpodobně stal terčem útoku, byly připraveny také mobilní komunikační systémy, které měly být rozmístěny v širším okolí.

Zdejší technická zařízení jsou dosud v provozuschopném stavu. Expozice připomíná dobu zpravodajského využití tvrze prostřednictvím soudobých předmětů - od vysílaček až po uniformy.

Dělostřelecká tvrz Hanička byla součástí mohutného opevnění podél hranic s územím někdejšího německého Kladska. Předpokládanému útoku čelily objekty s nejvyšší třídou odolnosti. Jeden ze srubů měl být vybaven i tehdy nejmodernější zbraní, otočnou dělostřeleckou věží s dvouhlavňovým kanonem ráže 100 mm.

Další součástí tvrze byl dělostřelecký srub Na mýtině, vůbec největší z opevňovacích objektů, na jehož stavbu bylo potřeba více než pět a půl tisíce kubíků betonu.

Zájemci o vojenskou historii si tvrz Hanička mohou prohlédnout o víkendech až do konce října, vstupy do podzemí se konají v době od 10 do 14 hodin vždy v celou. Kdo nerad opouští teplo svého domova, může se o Haničce dozvědět více v dalším pokračování cyklu Pevnosti, který Česká televize vysílá v pondělí 19. září ve 20.55 hodin na Dvojce.