Zhruba dvacet kilometrů jižně od Vsetína v hlubokých lesích má své místo obec Pulčín. Kdykoliv na její jméno narazím, okamžitě mi na mysli vyvstane skupina Čechomor a píseň v jejím podání začínající slovy: Z pulčínského kostelíčka vyletěla lastovička...

V Pulčíně jsem namísto kostela či kostelíčka nalezl pěknou kapli, po vlaštovkách zrovna nebylo ani vidu, ani slechu, ale už jen procházka touto vesnicí byla balzámem pro duši. Nádherná, zvlněná krajina v jejím okolí, louky, pastviny, lesy, místy daleké výhledy... A pak – po chvilce chůze po červené turistické značce – vrch plný skal. Cíl této cesty.

Nejprve je třeba sejít do údolí, jímž protéká bystrý Pulčínský potok, a pak už cesta vede vzhůru. Místy ji jistí bytelné dřevěné zábradlí, místy se ztrácí mezi balvany, ovšem takřka na každém kroku se lze zastavit, ohlédnout – a být odměněn krásnou vyhlídkou.

Nacházíme se na úpatí vrchu Hradisko (773 m. n. m.) u Ludmiliny skály. Během výstupu se setkáváme nejen se skalami, jimiž Národní přírodní rezervace Pulčín-Hradisko vysloveně oplývá, ale i s pamětní deskou dvou vsetínských turistů, kteří zahynuli za okupace.

Video

Pulčínské skály, část 1.

Miroslav Šára, Novinky.cz

Pokračujeme ještě výš. Místy se sice jedná o výstup docela strmý, přesto v porovnání např. se skalami v Českém ráji má přinejmenším jednu výhodu. Skály pulčínské se zdaleka tolik nedrolí, mnohem méně se i smekají. Může za to zdejší středně zrnitý až slepencový pískovec.

Zdejší skály (kromě Ludmiliny zmiňme např. Zbojnický kostel) charakterizuje nejen přírodní půvab, ale i svého druhu historické záznamy. Odborníci tu nalezli stopy po přítomnosti člověka již v prvním tisíciletí před naším letopočtem. Na Ludmilině skále je i několik vytesaných schodů a prohlubní, které připomínají, že v první polovině 14. století tu stával skalní hrad - zanikl kolem roku 1470.

V nejvyšších místech na návštěvníky čeká skalní město, puklinová pseudokrasová jeskyně, pozůstatky pravěkého opevnění, na západním úpatí Hradiska skupina skal Pět kostelů...

Nejen kamenná krása sem ovšem vábí kroky turistů. Stejně tak poutavá je procházka v údolí potoka, hustým lesem, lukami či cesta na dohled kapradinových koberců. A pochopitelně i návrat na start, do Pulčína, s 675 metry nadmořské výšky nejvýše položené obce na Valašsku.

Video

Pulčínské skály, část 2.

Miroslav Šára, Novinky.cz