Překrásné jezero Titicaca leží v jižních Andách v nadmořské výšce 3812 metrů, má ohromující délku sto devadesát pět kilometrů a průměrnou šířku kolem šedesáti kilometrů. Největší hloubka dosahuje až dvě stě osmdesáti metrů. Svou rozlohou osm tisíc tři sta osmdesát čtverečních kilometrů je největším jezerem Jižní Ameriky.

O něco více než polovina vodní plochy patří Peru, zbytek náleží Bolívii. Ještě jedním primátem se může Titicaca pochlubit – je to nejvýše položené jezero s pravidelnou lodní dopravou na světě.

Cordillera Real mountain range behind Titicaca lake, Bolivia. Isla de la Luna also visible.

Titicaca a vrcholky zasněžených And v dálce.

FOTO: shutterstock.com

Již tisíce let brázdí vody jezera Titicaca čluny svázané z otepí totory, rákosu rostoucího v mělkých pobřežních vodách, v nichž si indiáni odedávna obstarávají svou obživu. To ale nejsou jediné dopravní prostředky na jezeře.

Dnes rákosové čluny přepravují hlavně turisty.

FOTO: Martin Zeman, Delfín travel

Už v roce 1855 zahájil éru moderních ocelových lodí škuner Aurora del Titicaca, ale ten se brzy potopil v bouři blízko ostrova Amantaní. Proto v roce 1861 peruánská vláda objednala v anglických loděnicích dvě motorové lodi. O dva roky později pak lodě Yavari a Yapura připluly do jednoho jihoperuánského přístavu.

Aby bylo možné přepravit je na jezero do nadmořské výšky téměř čtyři tisíce metrů, musely být rozmontovány na malé části, z nichž žádná nevážila víc než padesát kilogramů. Lodě o hmotnosti sto čtyřicet tun tak byly rozebrány na dva tisíce sedm set šedesát šest kousků! Vše bylo naskládáno do beden, naloženo na hřbety mul a vypraveno na 350 kilometrů dlouhou strastiplnou cestu do města Puno na břehu jezera Titicaca.

Převoz měl trvat šest měsíců, ve skutečnosti se však protáhl na celých dlouhých šest let.

Mnoho beden navíc do cíle nedorazilo a zaměstnanci přepravní společnosti pak po ztracených dílech pátrali podél náročné trasy přes horské průsmyky. Překvapivě ale našli vše nezbytné, a tak byla Yavari znovu sestavena a o Vánocích roku 1870 konečně slavnostně spuštěna na vodu.

Dnes se nachází v zátoce města Puno a je v ní malé muzeum. V historických lodních kajutách se můžete i ubytovat. O Yapuře se mnoho zpráv nedochovalo. Víme jenom, že zmizela už v sedmdesátých letech 19. století během války s Chile.

PUNO, PERU - MAY 14, 2015 Steamship Yavari in a port of Puno, Peru

Loď Yavari kotvící v zátoce města Puno

FOTO: shutterstock.com

Dnes kromě indiánských člunů z totory a moderních motorových člunů, které dopravují turisty na věhlasné plovoucí ostrovy národa Urů v punské zátoce, brázdí vlny jezera ještě velké luxusní lodi, které plují mezi Punem a bolivijskou Copacabanou.

Plovoucí rákosové ostrovy Uros. Jejich indiánští obyvatelé se živí rybařením a prodejem rukodělných výrobků.

FOTO: Martin Zeman, Delfín travel

Inzertní sdělení:

VELKÉ PUTOVÁNÍ MEXIKEM

Prastaré památky a legendy, vynikající gastronomie, indiánská kultura a samozřejmě rajské pláže Karibského moře. To vše najdete na poznávacím zájezdu cestovní kanceláře Delfín travel Velké putování Mexikem.

FOTO: shutterstock.com

Na závěr zájezdu vás čeká pobyt v 4* ALL INCLUSIVE resortu přímo na pláži Playa Del Carmen.

 ● ● ● ● ●

PERU – PO STOPÁCH DÁVNÝCH CIVILIZACÍ

Opravdového poznání mytického Peru dosáhnete jedině na poznávacím zájezdu Po stopách dávných civilizací. Naše průvodkyně Eva Farfánová Barriosová vedla v Peru hned několik archeologických výzkumů s významnými objevy a je autorkou řady odborných knih o Peru. Tato výprava se tak stane zcela výjimečným zážitkem.

FOTO: Promperú