Hlavní obsah

Malta z letadla, útesů i mořské hladiny

Malta, souostroví tvořené mohutnými skalisky ve Středozemním moři, se pyšní jedněmi z nejstarších staveb na světě a dramatickými dějinami. Nevelký ostrovní stát je znám především jako někdejší útočiště rytířů řádu sv. Jana, pro svou unikátní architekturu i urbanistiku.

Malta z letadla, útesů i mořské hladiny

Malta má ale i jinou podobu. Jsou to nádherné výhledy ze skalnatého pobřeží nebo ze středověkých citadel.

V přístavu a nad ním

První zastávka většiny návštěvníků patří hlavnímu městu Vallettě. Ta je mimo jiné největším přírodně vytvořeným přístavem v Evropě.

Část Vallety ze zahrad Barrakka

Foto: Lucie Poštolková, Novinky

Z horní části zahrad Barrakka máte Velký přístav jako na dlani.

Foto: Lucie Poštolková, Novinky

Výhled z horních zahrad Barrakka na Velký přístav

Foto: Lucie Poštolková, Novinky

Město si lze prohlédnout z horní části parku Barrakka, odkud je nádherný výhled na město, zejména na jeho již zmíněný Velký přístav. Za příznivého počasí můžete právě tam vyzkoušet malé bárky. Kotví přímo před Muzeem námořnictví. Na lodičku se vejdou maximálně čtyři osoby a lze na ní proplout celým přístavem.

Na lodičku se vejdou maximálně čtyři osoby, ale o to je to lepší zážitek, když se dvě skupinky honí v přístavu.

Foto: Lucie Poštolková, Novinky

Vetešnictví v postranní uličce

Foto: Lucie Poštolková, Novinky

Kostel sv. Jana, hlavní svatostánek maltézských rytířů, má sice všechny znaky katedrály, ale ve skutečnosti je to katedrála jenom jako.

Foto: Lucie Poštolková, Novinky

Z mořské hladiny je na město neméně působivý pohled jako shora. Budovy na strmých skalních útesech jsou vlastně hradbami jedné veliké pevnosti.

Jeskyně a chrámy

Pokud se nechcete moc namočit na malé loďce, proleťte se hydroplánem. Létá pravidelně mezi Vallettou a přístavem Mgarr na nedalekém ostrově Gozo. Vyhlídkový let nad přístavem byl bezesporu nejlepším zážitkem z celého ostrova. Půlhodinový let vychází pro jednu osobu v přepočtu na 1300 korun, zpáteční stojí 2340 korun.

Pohled na Valletu z hydroplánu

Foto: Lucie Poštolková, Novinky

Možná se někteří z nás ze začátku trochu báli, ale let nad přístavem byl nakonec nejlepším zážitkem z celého ostrova.

Foto: Lucie Poštolková, Novinky

Maltské ostrovy mají nádherné členité pobřeží. Mezi nejkrásnější skaliska, kam se sjíždějí romantici, patří ta kolem jeskyně Blue Grotto na jižním pobřeží Malty. Buď můžete zastavit nahoře na vyhlídce, nebo proplout na loďkách do jeskyně, soustavy přírodních chrámů. Sluneční svit tam podmaloval vodu nekonečným množstvím odstínů modré barvy.

Mezi nejkrásnější skaliska, kam se sjíždějí romantici patří Blue Grotto na jižním pobřeží Malty.

Foto: Lucie Poštolková, Novinky

Asi pět minut autem odsud leží jiný chrám. Jedny z nejstarších dochovaných staveb na světě – neolitické chrámy Hagar Qim a Mnajdra. Byly objeveny v roce 1839. Jejich vznik se datuje do období mezi roky 3600–3200 př. n. l.

Našlo se u nich mnoho cenných artefaktů vypovídajících o oné době, četné sošky žen, coby symbolů plodnosti. Originály artefaktů jsou k vidění v Národním archeologickém muzeu ve Vallettě. Některé stěny chrámů prošly citlivou rekonstrukcí, ale většina zdí jsou originály. Chrámy stojí na krásném místě s výhledem na moře a na malý ostrov Filfla.

Neolitické chrámy Hagar Quim chrání před erozí a sluníčkem obrovské plachty.

Foto: Lucie Poštolková, Novinky

Dovolená na Gozu

Kam jezdí Malťané na dovolenou? Na sousední ostrov Gozo, který je prý krásnější a úrodnější. Říká se o něm, že zde roste daleko lepší ovoce a zelenina. Ani na Gozu nechybí nádherné skalnaté pobřeží. A jsou tu hned dvě místa, která vám doslova vezmou dech.

První je Azurové okno na západním pobřeží a druhé je Qbajjar, „duny“ připomínající pískovcový hrad.

Qbajjar, který připomíná kamenný hrad.

Foto: Lucie Poštolková, Novinky

Výhledy z útesů na ostrově Gozo

Foto: Lucie Poštolková, Novinky

Skalisté pobřeží na Gozu

Foto: Lucie Poštolková, Novinky

Oblast Dwejra u Azurového okna je některými oceňována jako nejkrásnější pláž na světě. Své si najdou všichni, kteří se chtějí potápět, meditovat, plavat nebo se jen opalovat. Vyčnívající skalisko naproti Azurovému oknu, Fungus Rock, bylo v roce 1993 prohlášeno národní rezervací díky vzácným houbám rostoucím na jeho plošině. V dávných dobách byly rostliny na skále hlídány vojskem a byly používány při hojení ran a při léčení různých neduhů, podobně jako dnes antibiotika.

Oblast Dwejra u Azurového okna je oceňována jako jedna z nejkrásnějších pláží na světě.

Foto: Lucie Poštolková, Novinky

Pokud se vydáte do vnitrozemí Goza, nevynechejte výhled z Citadely ve Victorii. Za jasného počasí uvidíte barevná políčka ve vlnící se krajině, Ježíšův monument a v dáli i tmavomodré moře.

Panorama z citadely ve Victorii na ostrově Gozo

Foto: Lucie Poštolková, Novinky

Rady na cestu

ANGLIČTINA

Vedle maltštiny je úředním jazykem na Maltě i angličtina, neboť Malta byla dlouhou dobu pod nadvládou Velké Británie. Na ostrovech je mnoho jazykových škol, v nichž se angličtina vyučuje. Její místní forma je srozumitelnější a studium na Maltě je levnější než třeba v Británii.

KAM ZA KULTUROU

Ve Vallettě máte nepřeberné množství možností. Navštívit můžete divadlo Manoel, dům Markýze Casa Rocca Piccola, pevnost Birgu, Muzeum námořnictví, multimediální show Malta Experience a tak dále. Koncerty, kluby a diskotéky hledejte zejména ve čtvrti St. Julian.

KOSTEL SVATÉHO JANA

Kostel sv. Jana, hlavní svatostánek maltézských rytířů, má sice všechny znaky katedrály, ale ve skutečnosti je to „katedrála jenom jako“. Ta pravá totiž stojí v Mdině, původní metropoli ostrova. Kostel byl postaven mezi lety 1573 a 1577 Girolamem Cassarem, byl užíván jako hlavní kostel řádu sv. Jana.

Nenápadný exteriér vůbec nevypovídá o bohatě zlatě vykládaném interiéru. Stěny jsou zdobené freskami, podlaha je vyložena 369 mramorovými deskami, pod nimiž jsou uloženy ostatky rytířů. Každá z osmi lóží má svou kapli, jíž se snažila nádherou a nákladností předčít ty ostatní.

Nejpůsobivější částí chrámu je ale mramorový hlavní oltář, vyzdobený zlatem a drahým kamením. Uvnitř kostela sv. Jana se nachází několik děl italského malíře Caravaggia. Za pozornost stojí zejména obraz Stětí Jana Křtitele, jediný, který nese tvůrcův podpis.

VÍTE, ŽE…

Na maltských ostrovech mají 370 kostelů. Lidé jsou tam hluboce věřící katolíci. Nemohou se rozvádět, mohou žít jen v odluce.

WWW STRÁNKY

www.harbourairmalta.com

www.stjohnscocathedral.com

www.carmelitepriorymuseum.com

www.knightshospitallers.com

www.casaroccapiccola.com

www.visitmalta.com

www.heritagemalta.com

yknivoNumanzeSaNyknalC

Výběr článků