Anebo vlastně tomu tak je, ale v tom právě tkví krása a jedinečnost tohoto úžasného parku. Obklopuje nás nekonečné bledě zelené moře pelyňkového porostu, klidné a rovné, z něhož se najednou nečekaně a dramaticky zvedají vysoké šíty hor South Snake Range. Jejich vrcholky často po celý rok pokrývají sněhové čepice, údolími klokotají horské potůčky a říčky, jež ústí do křišťálově čistých jezírek a jezer.

Toto horstvo je jakoby oázou života uprostřed rozsáhlé pustiny. Své útočiště zde nacházejí rozmanité druhy rostlin a živočichů, které by v tvrdých podmínkách okolní nehostinné pouště nepřežily. Park je domovem tisíce let starých borovic osinatých, jednoho z nejvyšších vrcholů v okolí Wheeler Peak a překrásné krápníkové jeskyně Lehman Cave.

Letham Cave

Lehman Cave

FOTO: Great Basin National Park

Park se nachází ve velmi suchém regionu a srážky jsou zde během celého roku vzácností. Nejvíce vody přináší zimní sněžení a letní bouřky. Veškerá vlhkost se vypaří, vsákne do země nebo steče do jezer, žádná zdejší voda nikdy nedosáhne oceánu.

Zimy jsou zde chladné, s velkým množstvím sněhu, léta od mírných až po velmi horká. Počasí se může velmi rychle změnit, zvláště pak v odlehlých částech a ve vyšších polohách Wheeler Peaku. Jeskyně Lehman Caves si po celý rok udržuje konstantní teplotu 10º C a vlhkost vzduchu 90 %.

Great Basin N.P.

Great Basin N.P.

FOTO: Great Basin National Park

Do národního parku Great Basin nás z centrální Nevady či z východně položeného Utahu zavede Hwy 50, z níž odbočíme severně na Hwy 487 a následně na Hwy 488. Vstup do parku je zdarma. Poplatek se vybírá pouze při prohlídkách jeskyně Lehman Caves nebo při použití tábořišť. K dispozici jsou nám dvě návštěvnická centra – Great Basin Visitor Center, které přes zimu nefunguje, a Lehman Caves Visitor Center, jež je otevřené celoročně.

Bristlecone Pine

Bristlecone Pine

FOTO: Great Basin National Park

Park je rájem pro ty, kteří milují horskou turistiku a nádhernou dramatickou scenérii. Většina pěších tras je neudržovaná, což někomu může způsobit malé problémy s orientací. Mnohé cesty kopírují hřbety hor nebo jejich údolí. Tápat v hustých porostech je nepříjemné a často až nemožné, a proto je dobré se v centru vybavit podrobnou topografickou mapou a určitě se před výšlapem pro všechny případy doporučuje zaregistrovat.

Mnohé traily nás zavedou do výšky 3000 m n. m. i více. Vyvarujme se fyzického přetížení, buďme připraveni na výkyvy počasí, vybavme se dobrou obuví, teplým oblečením pro případ náhlého výrazného ochlazení, průtrže či sněžení, vždy mějme u sebe dostatečné množství tekutin, zvláště v letním období všechna povrchová voda vymizí.

Stella Lake

Stella Lake

FOTO: Great Basin National Park

Co si nesmíme nechat ujít

Parkem prochází scénická silnice Wheeler Peak Scenic Drive, která skýtá krásné pohledy na okolní hory i rozlehlou poušť. Začíná nedaleko hlavního vstupu a šplhá se od potoka Lehman Creek až do míst, kde lesní porost ustupuje nízké vegetaci. Na úseku asi 20 km nabírá výšku přes 1000 m a umožňuje nám srovnání několika rozlišných druhů živočichů. Nejvyšší bod silnice se nachází ve výšce 3013 m. Jak cesta stoupá vzhůru, odpojují se z ní značené turistické trasy. Je jich tu k dispozici 13, různých délek (od 0,5 – 21 km) a náročností.

Mezi ty nejoblíbenější patří Bristlecone Trail (4,6 km), který začíná ve výšce 2990 m n. m. a prochází hájem těch nejstarších a nejpodivuhodněji zkroucených borovic osinatých. Stezka je naučná, doplněná spoustou cedulek s popisky a vysvětlivkami. Na tuto stezku navazuje Glacier Trail (7,4 km), který se zvedá dále nad borovicový háj a stoupá do hor k jedinému již zmiňovanému ledovci státu Nevada Rock Glacier (3330 m n. m).

Great Basin N.P.

Great Basin N.P.

FOTO: Archiv America Tours

Nejnáročnějším výšlapem je 14 km dlouhý Wheeler Peak Summit Trail, který začíná ve výšce 3100 m n. m. a vede až na samý vrchol Wheeler Peaku (3982 m n. m.). Pokud se rozhodneme výstup absolvovat, je dobré vyrazit již brzy ráno, abychom se vyhnuli často hrozícím odpoledním bouřkám. Téměř celá trasa vede po hřebeni.

Lexington Arch Trail (5,5 km) vede k vysokému přírodnímu vápencovému oblouku Lexington Arch. Některé úseky stezky jsou poměrně hodně příkré. Začátek této trasy se nachází mimo park, asi 48 km jižně od městečka Baker. Vždy je dobré se v návštěvnickém centru předem informovat o jejím aktuálním stavu. Po průtržích deště nebo v období jarního tání je vpodstatě neprůjezdná.

Lehman Cave

Lehman Cave

FOTO: Archiv America Tours

Pokud bychom rádi navštívili krápníkovou jeskyni Lehman Caves, můžeme tak učinit pouze v doprovodu průvodce – rangera. V letním období, kdy je sezóna v plném proudu, se doporučuje udělat si předem rezervaci. Nabízí se nám výběr ze tří rozdílných tras:

Lodge Room Tour, která trvá 60 minut, měří asi 0,6 km a je vhodná především pro rodiče s dětmi. Navštívíme mimo jiné Gothic Palace (Gotický palác) či Music Room (Hudební síň).

Grand Palace Tour – trvá asi 90 minut, je dlouhá asi 1 km. Kromě mnohých jiných krásných útvarů nás čeká unikátní „Parachute Shield“ (jak již z anglického názvu je patrné – formace ve tvaru padáku).

Candlelight Tour – pořádá se v letních měsících, trvá 1 hodinu. Absolvujeme při ní úplně stejnou trasu jako u Lodge Room Tour, avšak pouze za svitu historických luceren se svíčkami, bez baterek a instalovaného jeskynního elektrického osvětlení.

Autor: Pavla Janková America Tours