Přijďte na vlastní oči pozorovat věčný souboj mezi silami, které utvářejí Zemi – mezi stvořením a destrukcí. V hloubi tichých horských lesů zjistíte, že syčící fumaroly a bublající bahenní „hrnce“ pořád vzhled krajiny tvarují a mění.

Park se rozkládá v severovýchodní části státu Kalifornie na území okresů Shasta, Lassen, Plumas a Tehama. Je situován poblíž severního okraje údolí Sacramento Valley.

Počasí tu hraje důležitou úlohu. Obzvláště zima dotváří vzhled krajiny, sníh se obvykle začíná hromadit v říjnu, na některých místech zůstává ležet až do července, v izolovaných lokalitách může vydržet celoročně. Letní počasí je lépe předvídatelné – teplé suché dny, modrá obloha, chladné noci.

Návštěvníci by však měli být připraveni na jakékoli počasí kdykoli během roku. S ohledem na skutečnost, že park je situován do středních a vyšších nadmořských výšek, má obecně v hladinách pod 2 300 metrů charakteristické chladné až studené zimy a teplá léta. Ve vyšších polohách je klima drsnější, chladné i v létě.

Cliff Lake

Cliff Lake

FOTO: Lassen Volcanic National Park

Hora Lassen Peak nebo také Mount Lassen (3189 m) – nejjižnější vulkán v Kaskádovém pohoří – je na rozdíl od jiných lávových dómů pokryta krátery. Několik  se jich nachází kolem vrcholu hory, přestože dva byly přikryty ztuhlou lávou a sírovými usazeninami.

Lassen Peak je největší ze skupiny více než třiceti vulkánů, které v této oblasti vybuchly v průběhu minulých 300 000 let. Jde o nejjižnější z řetězu osmnácti velkých sopečných vrcholů, který se táhne od jihozápadu kanadské provincie Britská Kolumbie do severní Kalifornie. Tyto vrcholy se formovaly v uplynulých 35 miliónech let, kdy byly pod severoamerickou zemskou desku zatlačeny dvě jiné – velká Juan De Fuca a menší Gorda.

Zatímco se oceánská slupka v desce Juan de Fuca tavila vlivem enormních podzemních tlaků, vytvářela se jezera žhavé lávy, což vyzdvihlo Kaskádové pohoří a způsobovalo časté vulkanické erupce.

Lassen Peak se počal tvořit přibližně před 27 000 lety. Během posledního období doby ledové byl tvar hory značně modifikován ledovcovou erozí. Poslední období erupce Lassen Peak začalo v roce 1914 a trvalo přibližně sedm let. Nejsilnější byla exploze v roce 1915, která vyvrhla hřib popela a páry až do výšky deseti kilometrů, a byla největší erupcí v oblasti až do výbuchu sopky Svaté Heleny v roce 1980.

Lassen Volcanic N.P.

Lassen Volcanic N.P.

FOTO: Lassen Volcanic National Park

Zóna kolem Mount Lassen a blízké hory Mount Shasta je považována za oblast s nejpravděpodobnější sopečnou erupcí v nadcházejících dekádách či stoletích.

Západní část parku je typická velkými lávovými vrcholky, krátery a sirnými průduchy. Krajina je zbrázděna ledovcovými kaňony a poseta jezírky a rychlými, čistými potoky. Východní část tvoří rozlehlá lávová plošina, kde se vyskytují menší struskové kužely, oblast je porostlá borovicemi a jedlemi, s několika menšími jezery. Údolí Warner Valley na jižním okraji náhorní plošiny je poseto zónami horkých pramenů (Boiling Springs Lake, Devils Kitchen, Terminal Geyser)..

Lassen Peak, spolu s horou Brokeoff Mountain (2 815 m, druhá nejvyšší hora parku) na opačné straně současné caldery vulkánu, jsou pozůstatky pleistocénického stratovulkánu Mount Tehama, stejně tak jako Mount Conrad, Mount Diller a Pilot Pinnacle. Přestože zde v současné době nenajdeme žádné ledovce, má Lassen Peak 14 stálých sněhových polí. Ve zdejším parku najdeme všechny čtyři existující typy vulkánů: štítová sopka (Prospect Peak), vytlačená kupa (Lassen Peak), struskový kužel (Cinder Cone), složený vulkán (též nazýván stratovulkán – Brokeoff Volcano).

King Creek Fall

King Creek Fall

FOTO: Lassen Volcanic National Park

Přestože je Lassen nejvíce známý pro svou vulkanickou geologii, v parku bují bohatý rostlinný i zvířecí život. Park krášlí přes 700 druhů kvetoucích rostlin, které poskytují úkryt i potravu pro přibližně 250 druhů obratlovců a řadu bezobratlých, včetně hmyzu.

Tato různorodost života má dva hlavní faktory – geografickou polohu parku a pestrost životních podmínek. Park je situován na jižním konci Kaskádového pohoří a leží na křižovatce tří biologických sfér: Kaskádového pohoří (sever), Sierra Nevada (jih) a poušť Great Basin (východ). Fauna i flora parku se mění variacemi v přírodních podmínkách, jako např. nadmořská výška (1 500 – 3 187 m), vlhkost (srážek je více na západní než na východní straně parku), substrát (typ hornin a hloubka půdy), teplota nebo insolace (délka a množství slunečního svitu).

Upper Twin Lake

Upper Twin Lake

FOTO: Lassen Volcanic National Park

Vyskytují se zde všechny hlavní typy lesů. Ve výškách pod 1 980 metrů jsou dominujícím porostem smíšené jehličnaté lesy (borovice těžká, borovice Jeffreyova, borovice Lambertova či jedle ojíněná). Běžné druhy divoce rostoucích květin zahrnují irisy, masožravé orchidejky druhu Corallorhiza maculata, hruštičky, fialky a lupiny.

Nad smíšeným jehličnatým lesem, ve výškách do 2 400 metrů, se vyskytuje největší skupina stromů – les jedle nádherné, spolu s borovicí pohorskou, jedlovcem Mertensovým nebo borovicí pokroucenou. Z rostlin zde rostou lupiny, vlčí boby, skalničky wyethia či medvědice lékařská

Subalpinské zóny jsou horní hranicí růstu stojících stromů – od přibližně 2 500 metrů po linii stromů rostlin ubývá, najdeme zde různé druhy skalniček, lupiny, „indiánský štětec“ nebo dračíky. Ze stromů je nejhojnější borovice bělokmenná a jedlovec. Světový unikát – skalnička Smelowskia se vyskytuje výlučně ve zdejším parku, nejvíce poblíž hory Lassen Peak, a patří mezi ohrožené druhy.

Lassen Volcanic National Park

Lassen Volcanic National Park

FOTO: Archiv

V polohách pod 2 400 metrů se nejvíce vyskytují černí medvědi, jelenec ušatý, kuny, z ptáků třeba sýkorka horská či druh s poněkud legračním jménem – šoupálek americký, strakapoud mniší, z mloků např. axolotl dlouhoprstý, a několik druhů netopýrů. Nad touto hranicí pak žijí z ptáků např. ořešník americký, z hlodavců křeček dlouhoocasý a různé druhy čipmanků (veverek). V subalpinské zóně již je pouze minimum vegetace a z živočichů tu najdeme pěnkavice šedotemenné, pišťuchy a sysla zlatavého. V parku žije také jeden druh, v současnosti zapsaný na seznam ohrožených druhů – orel bělohlavý.

Manzanita Lake

Manzanita Lake

FOTO: Archiv

Praktické informace:

Lassen Volcanic National Park je přístupný 365 dní v roce, 24 hodin denně. Přístup po silnici je omezen od podzimu do pozdního jara kvůli sněhové pokrývce. Hlavní tah parkem – Main Park Road – měří 29 mil (47 km). Silnice byla postavena mezi roky 1925 a 1931, pouhých 10 let po erupci hory Lassen Peak. Poblíž Lassen Peak dosahuje silnice nadmořské výšky 2 594 metrů, což z ní činí nejvyšší silnici v Kaskádovém pohoří (pozor – není výjimkou, že se na silnici poblíž jezera Lake Helen během zimy nahromadí až 12 metrů sněhu, který vydrží místy až do července).

Co si nesmíme nechat ujít:

Hlavní silnice, Main Park Road, nabízí neuvěřitelné pohledy na Kaskádové pohoří a vrcholy High Sierras, stejně tak jako přístup k horským jezerům a aktivním hydrotermálním zónám.
Zóny hydrotermální aktivity zahrnují:
Bumpass Hell – největší hydrotermální zóna parku o rozloze cca 64 000 čtverečních metrů. Pro návštěvníky je připravena asi 5 km dlouhá naučná stezka.
Little Hot Springs Valley – nachází se na dně strmého údolí, ze silnice lze dalekohledem pozorovat otvory s proudy páry.

Lassen Volcanic National Park

Lassen Volcanic National Park

FOTO: Michal Kužel America Tours

Pilot Pinnacle – bublající jezírka a bahenní kotle, průduchy páry (bez stezky).
Sulphur Works – nejsnáze přístupná část s bublajícími bahenními kotli a průduchy, které lze pozorovat z chodníku.
Devils Kitchen (Ďáblova kuchyně) – leží v údolí Warner Valley, je přístupná po naučné stezce, lze pozorovat průduchy páry, bahenní kotle i jezírka horkých pramenů.
Boiling Springs Lake (Jezero vařících pramenů), nacházející se taktéž v údolí Warner Valley, nabízí množství parných průduchů, což udržuje teplotu vody v jezeře na hodnotě kolem 51° C. Část břehu lemuje množství bublajících bahenních jezírek.
Terminal Geyser, ležící ve Warner Valley, není pravým gejzírem. Toto zdání mu dává průduch páry s vyvěrající horkou vodou.

Autor : America Tours