Východní třetinu státu zabírají Great Plains (Velké prérie). Tento region je tvořen náhorní plošinou protnutou hlubokými kaňony.

Colorado Plateau (Coloradská plošina) na severozápadě je velmi členitá oblast širokých údolí, hlubokých kaňonů, špičatých skalních stěn a stolových hor, kterým se říká také mesas (mesa). Územím Colorado Plateau prochází kontinentální rozvodí. Toky na západ od něj patří k úmoří Pacifiku, toky na východě odtékají do Mexického zálivu.

Carlsbad Caverns

Carlsbad Caverns

FOTO: Carlsbad Caverns

Severní centrální sekce Nového Mexika je tvořena řadou horských hřbetů, které jsou součástí pohoří Rocky Mountains (Skalistých hor). V horách Sangre de Cristo Range na samém východě státu se tyčí nejvyšší vrchol Wheeler Peak. Tající sníh z hor zavlažuje v jarních měsících obdělaná pole v údolí Rio Grande Valley.

Jihozápadní třetina Nového Mexika je pokryta roztroušenými horskými hřebeny a pouštními pánvemi. Regionem protéká řeka Rio Grande, na níž byla vystavěna hráz Elephant Butte Dam. Její nádrž je hlavním zdrojem závlahy pro farmářskou půdu v širokém okolí.

Chaco Culture National Historical Park

Chaco Culture National Historical Park

FOTO: Chaco Culture National Haistorical Park

Území Nového Mexika obývaly asi po dvacet tisíc let indiánské kmeny. Když v 17. století přišli první španělští osadníci, žily zde národy Pueblo, Apache, Comanche, Navajo a Ute.

V lednu roku 1540 vyrazil z Mexika Vazquez de Coronado se skupinou svých mužů na sever hledat bájné poklady Sedmi měst Cibola. Během několika následujících let probádali velkou část amerického Jihozápadu, došli až daleko do vnitrozemí (po oblast dnešního Kansasu), sestoupili na dno Grand Canyonu, navštívili snad každou indiánskou vesnici, avšak kýžené bohatství nikdy nenašli.

Bandelier National Monument

Bandelier National Monument

FOTO: Bandelier National Monument

Po dalších téměř čtyřicet let bylo území Nového Mexika téměř v zapomnění. Před koncem 16. století se španělské osídlování pomalu rozhoupalo. Do oblasti přicházeli františkánští misionáři a zakládali misie. V roce 1598 byl v San Juan Pueblo postaven první kostel, začátkem 17. století jich v oblasti Nového Mexika bylo už 50.

V roce 1609 byly položeny základy hlavního města Santa Fe. Tato opevněná královská vesnice vznikla na místě předchozího španělského sídliště. Duchovní začali obracet indiány na víru a do oblasti pronikali další španělští přistěhovalci. Noví osadníci si brzy z domorodců učinili otroky. Indiáni se začali znepokojovat, situace se postupně vyhrocovala. V roce 1680, po letech plánování, pod vedením národa Pueblo rudé tváře revoltovaly a pobily mnohé z 3500 španělských usedlíků na území od Santa Cruz de la Canada po Socorro.

El Malpais National Monument

El Malpais National Monument

FOTO: El Malpais National Monument

V roce 1692 se přesto Španělé vrátili. Byli však ke kulturám Pueblo mnohem tolerantnější než dříve. Nové Mexiko zůstávalo pod španělskou nadvládou do roku 1821. Mexiko získalo nezávislost na Španělsku a na krátké období si území Nového Mexika podrobilo. V roce 1846 generál Stephen Watts Kearny se svými jednotkami následoval anglické obchodníky na cestě po stezce Santa Fe Trail (vedla z Missouri do Santa Fe) a Nové Mexiko okupoval. To se tak rázem stalo teritoriem USA. 9. září 1850 bylo vytvořeno Territory of New Mexico (Teritorium Nové Mexiko) a sestavena jeho civilní vláda.

V roce 1886 americká armáda vytlačila indiány kmenů Navajo a Apache do rezervace na řece Pecos River. Přihnala se železnice a tvář Nového Mexika se navždy změnila.
Státnosti se konečně Nové Mexiko dočkalo 6. června 1912, kdy se stalo 47. členem USA.

Za druhé světové války dva regimenty Nového Mexika přečkaly Bataanský pochod smrti na Flipínách. Členové národa Navajo byli klíčovými „code talkers“ (jazyk Navajo nikdo jiný kromě rodilých mluvčí nedokázal rozluštit, a tak se jejich pomoc používala při tajné komunikaci), díky kterým se Američanům podařilo obelstít nepřátelské Japonce.

Po válce se Nové Mexiko stalo místem vládních výzkumů. V Los Alamos se prováděly studie použití jaderné energie. Ve White Sands se i dnes testují zbraně (mířené střely atd).

Bandelier National Monument

Bandelier National Monument

FOTO: Bandelier National Monument

Zajímavosti:

 • Jméno New Mexico je anglickou verzí španělského „Nuevo Mexico“, označení horního toku řeky Rio Grande. Budeme li důkladní, pak „Mexico“ znamená „místo Mexitli“, jednoho z aztéckých bohů.
 • Santa Fe je se svými 2133 m n. m. nejvýše položeným hlavním městem v USA.
 • Rio Grande je nejdelší řeka Nového Mexika, která protéká po téměř celé délce státu.
 • Nedaleko města Alamogordo v oblasti White Sands Testing Range byla 16. července 1945 odpálena první atomová bomba na světě. Její navrh a konstrukce byly provedeny v místě Los Alamos.
 • Národní monument White Sands (Bílé písky) je poušť, avšak ne písečná. Je tvořená zářivě bílými krystalky sádrovce.
 • New Mexico je jedním ze skupinky států, které nazýváme „Four Corners“ (Čtyři rohy/kouty). Jde v rámci USA o raritu, kdy se hranice čtyř států sbíhají v jednom bodě. Tuto čveřici tvoří: New Mexico, Colorado, Utah a Arizona.
Chaco Culture National Historical Park

Chaco Culture National Historical Park

FOTO: Chaco Culture National Haistorical Park

 • Archeologové objevili v Novém Mexiku více než 25 000 lokalit výskytu kultury Anasazi. Tato úžasná civilizace, která byla předchůdcem lidu Pueblo, se v oblasti pohybovala asi 1300 let. Za období jejich největšího rozmachu se považuje doba 1100 – 1300 n. l.
 • Indiánské rezervace v Novém Mexiku určitým způsobem fungují jako stát ve státě, kde kmenový zákon může být nadřazen zákonu státu.
 • Podle státní ústavy je Nové Mexiko oficiálně stát dvojjazyčný. Každá třetí rodina doma hovoří španělsky.
 • V Lake Valley bylo objeveno stříbro takové ryzosti, že je možné jej od skály v celých blocích odkrajovat a ne rubat tradičními metodami.
 • V krápníkových jeskyních Carlsbad Caverns žije kolonie desítek tisíc netopýrů. Největší ze síní jeskyně je dlouhá jako deset fotbalových hřišť a vysoká jako 22patrová budova.
 • Taos Pueblo (asi 3 km severně od města Taos) je jedna z nejstarších dosud osídlených komunit v USA. Lidé zde stále žijí v obydlích 900 let starých.

Autor : America Tours