Na vrcholu pomyslné hierarchické pyramidy stojí kapitán podporovaný a zodpovědně ve funkci zastupovaný svými důstojníky. Posty nejvyšších hodností zastávají většinou Italové, kteří jak známo k mořeplavectví nikdy neměli daleko.

Celkově posádka čítá několik set členů. Je rozčleněná do jednotlivých oddělení, tzv. deparments, jejichž řízení mají na povel jednotliví manažeři. Každý pracovník prochází speciálním bezpečnostním školením a výcvikem.

Kapitán

Kapitán

FOTO: Royal Caribbean

Pravidla výběrového řízení se zvláště přiostřila po tragických událostech 11.září 2001. Uchazeči o práci na výletních lodích se musejí prokázat certifikáty o absolvování hasičského a zdravotního kurzu, testem v plavání atd. Pokud uchazeč projde prvotním roztříděním a možnost práce na lodi je mu nabídnuta, čeká ho další měsíční školení přímo na výletní lodi.

Po závěrečných zkouškách je konečně připraven plnohodnotně se začlenit do týmu. Až do té chvíle si každý platí veškeré náklady sám, tzn. všechny povinné výcviky, letenky, uniformy atd. A není to investice jen tak zanedbatelná. Teprve poté, co lodní společnost absolventy rozešle po své flotile, začnou nováčkové konečně vydělávat a pomalu vynaložené finance vyrovnávat.

Personál na lodi

Personál na lodi

FOTO: Royal Caribbean

Hosté si často myslí, jaký snový život členové posádky vedou, jak moc si užijí legrace při takové zajímavé práci. Náhled do zákulisí však až tak růžový není. Ve skutečnosti se jedná o nekonečné hodiny dřiny a řehole.

Pracovní smlouva mezi společností a zaměstnancem se většinou uzavírá na sedm osm měsíců. Neexistuje jediný den volna, jen v případě nemoci či jiných vážných důvodů. Posádka se v žádném případě nesmí pohybovat po palubě mezi hosty, pokud není zrovna ve službě. Jejím teritoriem je čistě a pouze podpalubní labyrint s malými kajutami bez oken, prádelnou, jídelnou (strava je poskytována třikrát denně zdarma), společenskou místností, posilovnou (pro ty, kdo mají ještě sílu a chuť), a zřejmě nejoblíbenějším zařízením ze všech - barem (crew bar), kde téměř každý zakončuje svůj dojmy nabitý a fyzicky náročný pracovní den často hned několika drinky.

Kuchyně

Kuchyně

FOTO: Alena Knotková America Tours

Před připlutím do každého většího přístavu provádí posádka kompletní důkladnou očistu lodi, tzv. special cleaning.

Ve chvíli, kdy všechny podniky na palubě zavřou a hosté se odeberou do klidu svých pokojů,  vybíhají ze zázemí zaměstnanci se smetáky, kartáči, kbelíky a hadry a precizně podle zavedeného „tříkyblíkového systému“ (three-bucket system, vše se nejprve omyje mydlinkami, pak čistou vodou a nakonec dezinfekčním přípravkem) pucují všechno, na co přijdou. Do rána poskakují po palubě a čekají na svého manažera, až přijde jejich činění překontrolovat. Na této čistce závisí veškerá budoucnost lodi a všech jejích zaměstnanců. V přístavu totiž čeká hygienická inspekce. Pokud je shledán nějaký nedostatek, může se stát, že plavidlu bude jako penalta vystaven zákaz dalšího provozu někdy i na několik dlouhých týdnů.

Rozpis jídel

Rozpis jídel

FOTO: Alena Knotková America Tours

Aby se však život posádky na lodi nejevil jen jako galeje, je nutné vyzvednout také tu světlejší a převládající stránku věci. Rozhodně se jedná o ohromnou zkušenost, která často mnohým od základu změní život. Navštívené exotické destinace a nová přátelství s lidmi ze všech koutů světa, to a ještě více bezpochyby stojí za trochu toho potu a občas i slziček stesku po domově.

Autor : Eva Špačková a America Tours