Veškerá vláha, která se do této oblasti dostane, přichází ve formě letních bouří od Mexického zálivu. Díky ní jsou ve zdejším prostředí schopné vegetovat keře tarbush (Flourensia cernua) nebo kreozot (Larrea tridentata). Oba představitelé většinou dominují otevřeným nechráněným pláním, zatímco na svazích zvedajícího se terénu vytvářejí celé zahrádky rostliny ocotillo (Fouquieria splendens), agáve, juky a rozmanité nenápadné kaktusy.

Kaktus Echinocerus triglochidiatus

Kaktus Echinocerus triglochidiatus

FOTO: Archiv

Hotovou perlou pouště Chihuahuan ve státě New Mexico je přírodní památka White Sands National Monument. Jedná se o ohromné pole neustále se pohybujících bělostných dun sádrovce, největší svého druhu na světě. Velmi osobité prostředí s velkými výkyvy mezi letními a zimními teplotami, omezeným množstvím povrchové vody a vysokým obsahem minerálů ve vodě podzemní dalo zdejším rostlinám a živočichům impuls k adaptaci a postupné evoluci druhů, které jinde na světě nenajdeme.

Yucca elata na sádrovcové duně ve White Sands

Yucca elata na sádrovcové duně ve White Sands

FOTO: Eva Špačková

Například ještěrka Holbrookia maculata se vývojově přizpůsobila charakteru okolí svým zbarvením a její abnormálně světlé šupiny jí umožňují nepozorovaně se pohybovat po bílých dunách, a chránit se tak před predátory. Z dalších živočichů, kterým je Chihuahuan domovem, si jmenujme např. chřestýše, kojota či pekari páskovaného (Tayassu tajacu), zvaného také „javelina“. Tento sudokopytník vzezření divočáka se v přírodě pohybuje v menších skupinkách vedených starší zkušenou samicí. Je aktivní přes den, noc přečkává v norách, které si hloubí většinou pod kořeny stromů. Požírá ovoce, kořeny, plody, traviny, bezobratlé živočichy i malé obratlovce.

Autor : Eva Špačková