Farnost chce upravit severní vstup, jímž do památky vcházejí návštěvníci. Obchůdek se suvenýry se přesune do sakristie, která tak bude nově zpřístupněna veřejnosti. Vcházet do chrámu a vycházet se bude stejným portálem, obě cesty ale budou od sebe odděleny. „Připravuje se také úprava orientačního systému pro turisty a obměna expozice na emporách (vnitřní balkony). Práce proběhnou v dílčích etapách, tak aby nedošlo k omezení provozu chrámu,“ uvedla Julie Němcová z římskokatolické farnosti – arciděkanství Kutná Hora.

Farnost také plánuje obnovu zvonů Michal a Ludvík, které jsou umístěny v jižní věži bývalé jezuitské koleje. Tyto zvony od nepaměti patří k chrámu svaté Barbory a ohlašují slavnosti a svátky i jiné události veřejného života. V současnosti jsou oba zvony vyřazeny z provozu kvůli špatnému technickému stavu.

Návštěvníků ubylo

Chrám svaté Barbory loni navštívilo přes 324 tisíc turistů, což je takřka o pět procent méně, než to bylo v roce předchozím. Jedním z důvodů poklesu návštěvnosti mohlo být podle farnosti sloučení vstupného do přízemí chrámu, na vnitřní balkony a do kaple Božího těla. Po této změně jsou však vnitřní balkony celoročně přístupné, zatímco dříve byly otevřeny jen od dubna do října. Vstupné je nyní 120 korun pro dospělé a 50 korun pro děti od 6 do 15 let.

Stavba pětilodního chrámu začala roku 1388 a jejím prvním architektem byl pravděpodobně Jan Parléř. Po husitských válkách stavba ustala, znovu se začala budovat v polovině 16. století a dokončena byla až počátkem 20. století. Mezi jejími staviteli byli Matyáš Rejsek a Benedikt Rejt.

Chrám budovaný po vzoru francouzských katedrál je velmi zdobný, v interiéru se zachovala jedinečná galerie pozdně gotických a renesančních maleb z 15. století.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.