Noční prohlídky hradu nabízí druhým rokem. Už vloni byl o nevšední zážitek velký zájem. „Děláme je v kostýmech, takže zajímavosti z historie hradu se návštěvníci dozvídají z úst osobností, které kdysi hrad obývaly,“ objasnil Štícha. Na Valdštejnu tak návštěvníky provází třeba polský šlechtic a diplomat Vojtek z Orle či Hynek z Minstenberka coby právoplatný syn krále Jiřího z Poděbrad. Prohlídkovou skupinu už vedl i loupeživý rytíř Šof z Helfenburka.

Turnovská městská památková organizace slaví úspěchy i s jiným prázdninovým programem, komornější akcí Magický Turnov. Ta umožňuje zájemcům ve večerních hodinách poznat Turnov jako město drahých kamenů. Návštěvníci se v jejím rámci dostanou například do zákaznického centra Granát, kde se seznámí se zpracováním českého granátu, v turnovské synagoze zase mohou obdivovat magické symboly židovství a jeho mystiku.

Nejbližší noční prohlídka Valdštejna se uskuteční ve středu 15. srpna od 20 hodin (nutná předchozí rezervace) a prohlídka magického Turnova proběhne ve středu 22. srpna. Sraz je ve 20 hodin na náměstí Českého ráje před informačním centrem.