Rozsazovat rodiny nebo přátele, pokud si za společné sezení nepřiplatí, nepřipadá organizaci příliš bezpečné. V minulosti bylo za podobný postup několik aerolinií kritizováno. „Přepravci by neměli vybírat extra poplatky, aby mohla rodina sedět spolu. Obzvláště důležité je, aby dospělí a jejich děti seděli poblíž sebe, kdyby se objevila nějaká nouzová situace, například evakuace, dekomprese nebo turbulence, kde je pomoc dospělého velmi potřebná,“ píše se ve zprávě.

Členové skupin nebo rodin totiž mají v případě evakuace tendenci vzájemně se hledat, čímž se může celý proces opouštění letadla zpomalit. „Děti doprovázené dospělým nebo dospělými by měly ideálně sedět ve stejné řadě. V letadlech, která mají dvě uličky, by pak měly být odděleny maximálně jednou,“ uvádí se dále ve zprávě.

Nejedná se ovšem o jediné doporučení, které Royal Aeronautical Society nabízí. Aerolinky by měly v letadlech také zavést zámky na dálkové ovládání, které by pasažérům v případě evakuace zabránily otevírat úložný prostor a brát z něj své osobní věci. Mnoho cestujících si navíc bere do letadla příruční zavazadla, protože za ta odbavená musejí platit extra poplatky.

A ačkoli palubní personál uvádí, že mají lidé nechat při evakuaci svá zavazadla na místě, mnoho cestujících se je stejně snaží odnést, odvolává se Daily Mail na zprávu. „Pasažéři se mnohdy zajímají více o své osobní věci než o svou vlastní bezpečnost nebo bezpečnost spolucestujících.“