„Rok 2018 je rokem, kdy oslavíme unikátní kulturní dědictví a kdy zdůrazníme jeho roli ve společném budování naší identity. Zvýšení povědomí a zmobilizování sil k záchraně ohrožených objektů napříč Evropou je předmětem letošní akce European Year of Cultural Heritage 2018,“ uvedl výkonný šéf organizace Evropské unie pro kulturní dědictví Europa Nostra Denis de Kergorlay.

Seznam 12 vybraných nejohroženějších památek je podle něj voláním do akce, ať už určeným veřejnosti, nebo soukromým subjektům, aby všichni spojili síly a usilovali o zachování historických klenotů i pro další generace. Kergorlay také tvrdí, že nejde jen o samotnou záchranu objektů — jejich zachování přinese také sociálně-ekonomické benefity na lokální, regionální, ale i národní úrovni.

Prozatímních 12 památek vybíraly desítky expertů přes historii, archeologii, architekturu, ochranu přírody, projektovou analýzu i finance. Finální sedmičku poté vyberou členové organizace Europa Nostra se zohledněním více aspektů, mimo jiné i ekonomického potenciálu. Výsledky budou známy 15. března.

Program ohrožených památek byl poprvé představen v roce 2013 a organizace Europa Nostra na něm pracovala s Institutem Evropské investiční banky a Rozvojovou bankou Rady Evropy.

Seznam 12 vybraných ohrožených památek
Historické centrum Gjirokastëru, Albánie
Kostely ve Voskopojë a Vithkuqu z post-byzantského období, Albánie
Historické centrum Vídně, Rakousko
Závod na uhlí v Beringenu, Belgie
Památník Buzludzha, Bulharsko
Síť kabelových lanovek v Čiatuře, Gruzie
Klášter sv. Davida z Garedži, Gruzie
Zámek Sammezzano, Itálie
Kasino v Constanțě, Rumunsko
Prehistorické jeskynní malby v provincii Cádiz, Španělsko
Ortodoxní řecký sirotčinec Prinkipo, Turecko
Továrna na led v Grimsby, Spojené království
Zdroj: Europanostra.org