Naučná stezka Kladská se vine v okolí stejnojmenné stylové osady se švýcarskými horskými roubenkami, kterou v roce 1875 založil kníže Otto Fridrich Schönburg-Waldenburg. Necelé dva kilometry dlouhá trasa v nadmořské výšce přes 800 metrů začíná poblíž parkoviště.

Kolem nejsou žádné známky civilizace.

Kolem nejsou žádné známky civilizace.

FOTO: Roman Zvarič

Stezku založil knížě Otto Fridrich Schönburg-Waldenburg.

Stezku založil kníže Otto Fridrich Schönburg-Waldenburg.

FOTO: Roman Zvarič

Zpočátku prochází lesem, po hrázi mezi rybníky, pak křižuje silnici spojující Lázně Kynžvart a Prameny, po níž vede cyklostezka č. 2135, a pokračuje kolem Kladského rybníka zpět do osady. Je součástí národní přírodní rezervace Kladské rašeliny, kterou tvoří pět částí: Paterák, Lysiny, Malé rašeliniště, Husí les a Tajga. Stezka vede napříč poslední jmenovanou.

Bezbariérový povalový chodníček se táhne krajinou typickou pro bezzásahová území. Kolem jsou ztrouchnivělé spadané stromy, všude roste mech. V úsecích mezi odpočívadly s informačními cedulemi, lavičkami a vyhlídkami nejsou kromě dřevěného chodníčku vidět žádné známky civilizace.

Restaurace láká labužníky

Jednotlivé naučné tabule se věnují například živočichům a rostlinám v rašeliništích, lesním porostům a dalším tématům, která se týkají okolní přírody. Dojem divočiny podtrhuje bizarní čarověník, který zdobí horní větve některých stromů. Na stezce je v i horkých letních dnech příjemný stín, ještě příjemnější je však absence davu „účastníků zájezdů“. Během sobotní dvouhodinové procházky potkáváme snad tucet lidí.

Chodníček je bezbariérový.

Chodníček je bezbariérový.

FOTO: Roman Zvarič

V Kladské sídlí Návštěvnické středisko Dům přírody Slavkovského lesa. A do proslulé místní zvěřinové restaurace se sjíždějí labužníci a gastronauti z širokého okolí. Nedaleko odsud prýští známý pramen Smraďoch. Jeho zvláštní zápach, který způsobuje sirovodík, doprovází bublání rašeliny, takzvané bahenní sopky.

Stezka prochází lesem i po hrázi mezi rybníky.

Stezka prochází lesem i po hrázi mezi rybníky.

FOTO: Roman Zvarič

U Kladského rybníka začíná umělý kanál Dlouhá stoka. Unikátní vodní dílo pochází z 16. století, kdy byla v blízkém Horním Slavkově a Čisté velká naleziště mědi. Technika dolování vyžadovala množství vody k rýžování a pro pohon různých strojů.

V místech těžby chyběla, a proto byl vybudován 24 kilometrů dlouhý příkop, který vodu přiváděl z výše položené Kladské. Přestože měl jen malý spád, 35 centimetrů na 100 metrů, tok vody byl dost rychlý na dopravu dřeva, a dokonce i náhon rudných mlýnů. Trasa je dodnes funkční.

Když na výlet, tak s turistickou navigací Mapy.cz. Aplikace je zdarma a funguje i bez signálu.