Kmen žil kdysi v souladu s přírodou v lesích. „Míval jsem ten život radši než současný. Vše, co jsme potřebovali, jsme si mohli sami ulovit či najít, ať už se jednalo o ovoce, či med,“ tvrdí jeden z domorodců a aktérů stezky pětapadesátiletý Kanyakibingi Hugamimana. Dodává, že dříve bylo vše prostší, například co se týče zdravotní péče. Léky nebyly, maximálně míza ze stromů, občas se kvůli vyléčení nemocí uctívali bozi.

Ale zhruba před dvěma dekádami byl kmen z lesů vyhnán kvůli projektu na ochranu goril. Z členů kmene Batwa se stali vyhnanci a squateři. Mladí členové se s novým životem vyrovnali lépe než ti starší. Aby jim alespoň trochu usnadnili vytržení z jejich přirozeného prostředí, zapojila je tamní turistická agentura do zmíněného programu Batwa trail, díky kterému si mohou alespoň trochu vydělat.

Kromě malého představení v buši návštěvníkům také předvádějí kmenové tance a zpěv. „Cítíme se vždy potěšeni, že kvůli nám lidé urazili tak dlouhou cestu, tak jim vždy rádi zazpíváme. I oni mají vždy radost,“ tvrdí jedna z aktérek programu. Zvyky, které mladá generace domorodců začala už zapomínat, se tak udržují alespoň v malém povědomí.