Celková rekonstrukce, včetně interiérů, která je podle Davida otázkou budoucích let, se odhaduje na několik set miliónů korun. Vlastník už několik let čerpá drobnější dotace v řádu statisíců korun z programu záchrany architektonického dědictví.

„K tomu přidáváme své peníze a pokračujeme v opravách střech a nejnutnějším zakonzervování zámku, aby dále nechátral," řekl David, který dodal, že pokud družstvo dotace získá, začne podle něj rekonstrukce na jaře 2017 a potrvá přibližně dva roky. Na jaře 2019 by se tak podle něj zámek mohl opět otevřít pro veřejnost.

V současnosti navštěvuje zámek kolem 2000 lidí ročně, po opravě by se návštěvnost podle Davida mohla zvýšit přibližně čtyřikrát.

Jestliže dotaci nezíská, bude vlastník pokračovat v dílčích záchranných pracích. Po celkové rekonstrukci by kromě pravidelných návštěvnických prohlídek mělo v zámku vzniknout také informační centrum a menší muzeum týkající se církevních restitucí.

Hradem do 16. století

Zámek by měl postupně nabídnout také ubytovací a stravovací provozy, měla by v něm vzniknout obřadní síň.

Zámek v Červené Řečici je od roku 2014 národní kulturní památkou. Pokračuje jeho stavebně-historický průzkum, má opravenou část střechy nad hlavní bránou, opravují se krovy a střechy, další části se alespoň provizorně zabezpečují.

Je dokladem proměny staršího středověkého sídla na reprezentativní rezidenci. Původní hrad byl na rezidenci zámeckého typu přestavěn v 16. století. Tato etapa vytvořila uměleckohistoricky nejhodnotnější části areálu, pro něž jsou typické prvky takzvané české renesance.