Nová padesátihektarová přírodní památka "Na cvičišti" leží asi dva kilometry severovýchodně od Mikulova. Podle Kmeta za svoji pestrost vděčí právě tomu, že jde o bývalé vojenské cvičiště. Jak uvedl, působením armády vzniklo na bývalých polích různorodé prostředí, které poskytovalo vhodné podmínky celé škále živočichů.

Počínaje druhy, které potřebují jen holou či spoře zarostlou půdu, až po ty, které preferují travnatou krajinu s roztroušenými křovinami.

„Chceme, aby se zde nadále udrželo co možná nejrozmanitější prostředí. V severní části plochy proto budeme vyřezávat náletové dřeviny, někde jsme už začali s pastvou ovcí a koz, které pomáhají udržovat zdejší trávníky," uvedl Kmet.

Chráněnou krajinnou oblastí již 40 let

V lokalitě mimo jiné žije pravděpodobně největší populace celoevropsky chráněného nočního motýla bourovce trnkového. Vyskytuje se tam také na čtyřicet druhů ptáků, třeba dudek chocholatý, který má v sousedním Milovickém lese nejbohatší hnízdní populaci v ČR a lokalitu "Na cvičišti" využívá jako bohatou potravní nabídku.

Kategorie přírodní památka v české legislativě představuje jednu z forem územní ochrany menších, člověkem ovlivněných území. Přístup do ní není ze zákona nijak omezený.

CHKO Pálava má rozlohu zhruba 83 kilometrů čtverečních, vyhlášena byla v roce 1976. Ceněné jsou v ní především biotopy druhově bohatých skalních, drnových a lučních stepí a lesostepí, také teplomilných doubrav a suťových lesů vyvinutých na vápencových kopcích Pavlovských vrchů.