V březnu 2015 došlo k vydrolení zdiva bývalého severního paláce a následné průzkumy ukázaly, že poškození zdiva je takového rozsahu, že znemožňuje jakýkoliv návštěvnický provoz.

„Vzhledem k tomu, že severní palác byl umístěn v kopci, nešlo zeď zabezpečit tak, abychom zabránili možnému samovolnému odpadání a uvolňování zdiva, kdy hrozilo riziko, že se přes svah dostane až na přístupovou cestu a někoho zraní. Varianta, že zeď ohraničíme páskou, aby k ní návštěvníci nechodili, tedy nebyla možná, báli jsme se pádu kamení,“ vysvětlil kastelán Urban.

Hrad Litice byl z důvodu havárie zdiva bývalého severního paláce v březnu 2015 celou loňskou sezónu uzavřený. Administrace ke stavební obnově trvala několik měsíců, samotné práce začaly de facto v červnu 2016, kdy se vystavělo lešení a začaly bourací práce.

Plánují se další četné opravy

„V plánu jsou tyto další činnosti: sejmutí nepůvodní koruny severní a východní zdi, vytvoření kapes pro zavrtávací injektážní tyče, základní statické zajištění severní a východní zdi ze strany interiéru, přezdívání interiérového líce zdiva severní a východní stěny, aplikace výztuže severní a východní zdi ze strany interiéru,” vyjmenovala jen některé z probíhajících prací na hradě Litice mluvčí Národního památkového ústavu (NPÚ) v Sychrově Lucie Bidlasová.

Ve chvíli, kdy bude zeď bývalého severního paláce dostatečně zajištěna, bude hrad zpřístupněn veřejnosti – počítá se se zpřístupněním na poslední červencové víkendy, kdy se u hradu nebudou pohybovat ani auta stavebních firem.

Provoz v srpnu bude závislý na průběhu stavebních oprav – buď se již hrad vrátí k běžné návštěvní době od úterý do neděle od 9 do 17 hodin, nebo bude zprovozněn pouze o víkendech. „Definitivní termín bude zveřejněn na webu hradu,“ slíbil Miloš Kadlec, ředitel, NPÚ ÚPS na Sychrově.