Válečné události lidem připomenou na stezce pomníky a hroby. Trasa byla vybudována u příležitosti 150. výročí prusko-rakouské války, otevřena bude v sobotu 28. května, informovala mluvčí magistrátu Lenka Chalupová.

Sedmikilometrová stezka bude mít po cestě několik zastávek, milovníci historie na nich navštíví také přerovský pomník 151 pruských vojáků a pomník padlých vojáků v Dluhonicích.

„Právě Přerov byl jedním z měst, které přímo pocítily tíhu válečných událostí. Naučná stezka bude podrobněji informovat o bojových operacích v okolí města i o epidemii cholery, která město v roce 1866 zasáhla,” uvedla Miroslava Švástová z přerovského magistrátu, která má na starosti památkovou péči.

Součástí otevření bude pietní akt

Vojáci z doby prusko-rakouské války se na Přerovsku střetli v červenci 1866. Bojovalo se především u Dluhonic a Rokytnice, kde se pruským vojákům postavilo silné uskupení rakouské pěchoty. Pruská vojska chtěla podniknout výpad k Přerovu, kde mělo být zničeno telegrafní vedení a přerušena železniční trať.

Součástí slavnostního otevření 28. května bude také pietní akt u pomníku pruských vojáků na přerovském hřbitově.