„Betlém už nelze doplnit o další postavičky, ale lze jej stále vylepšovat. Novinkou bude to, že návštěvník si jej nejprve prohlédne za světla. Pak se uvnitř setmí. Světlo bude vycházet jen z části s Ježíškem, z hvězdy a některých domečků," uvedl Mužík.

Kvůli vylepšení musí zrekonstruovat elektroinstalaci. S betlémem sousedí expozice nazvaná Moravská vesnička. Jde o maketu moravské vsi z počátku 19. století, v níž neschází větrný či vodní mlýn, kovárna, hospoda, pivovárek a na kopci nad ní se tyčí zámek. Tato část expozice má především dětem ukázat, jak se kdysi na venkově žilo, a představit jim různé druhy řemesel.

Betlém i s vesničkou se rozkládá na 120 metrech čtverečních a je v něm přes tisíc postaviček. Zhruba polovina je pohyblivých. Před Vánoci prochází vesnička vždy drobnými úpravami. Cílem je vytvořit iluzi, kdy na jedné straně expozice je betlém s Ježíškem a na druhé vesnička slavící narození Krista.

Mužík vyrobil první postavičku ze sádry, když jeho syn chodil ještě do školky. Dnes je mu již 34 let. Jeho maketa domečku s několika figurkami řemeslníků se rozrostla v expozici, kde postavičky pohání asi 60 motorků z automobilových stěračů. Expozice Moravská vesnička s pohyblivým betlémem je na Kapucínském náměstí. Otevřena je denně od 9:00 do 18:00.