Chodbu dlouhou asi osm až deset metrů archeologové objevili přibližně metr pod povrchem v rohu hlavního nádvoří. Pravděpodobně propojovala pozdně gotický přístavek k císařskému paláci se sklepeními budovy purkrabství. Bývala spojovací komunikační chodbou. Zachovala se i včetně kleneb.

„Památkáři předpokládali, že by zde chodba mohla být, protože určitý záznam je v archívech z roku 1867. Netušili ale, že chodba je pozdně gotická. Předpoklad byl, že je renesanční," sdělil kastelán Jaromír Kubů.

Místo zkoumají památkáři i archeologové. „V chodbě dochází k určité erozi a stavební materiál trochu odpadává. Chodba se pravděpodobně vyplní stavebním materiálem ze základů pozdně gotické budovy tak, aby přežila období, než se opraví a zpřístupní pro veřejnost,“ uvedl Kubů.

Místo pro uložení pokladů

Návštěvníci by si chodbu mohli prohlédnout do pěti let. Už příští rok od 1. března se  mohou těšit na exkluzivní výstavu takzvaného karlštejnského pokladu. Hrad Karlštejn tak chce veřejnosti připomenout i sedmisté výročí od narození Karla IV., které bude právě v roce 2016.

Gotický hrad Karlštejn založil v roce 1348 český král a římský císař Karel IV. Mezi českými hrady zaujímal zcela výjimečné postavení. Byl vybudován jako místo pro uložení královských pokladů, především sbírek svatých relikvií a říšských korunovačních klenotů.