Na prohlídku podzemí s průvodcem Karlem Kulhavým, který zná chodby Josefova již od mládí, dostaneme na cestu lampičky v podobě svíčky v kovové polootevřené svítilně. Na zdi si všímám vystouplých čísel, podle kterých se vojáci orientovali potmě.

Lampička na prohlídku tmavých chodeb podzemí.

Lampička na prohlídku tmavých chodeb podzemí

FOTO: Novinky

Při prohlídce návštěvníci ujdou asi jeden kilometr. V některých úsecích je potřeba se sehnout, pohodlně v nich projde člověk nanejvýš 175 cm vysoký. Takový byl záměr stavitele. Pruští vojáci nosili vysoké čepice, a kdyby se náhodou dostali do chodeb, neběhalo by se jim nejlépe.

Vojenská pevnost skýtala pro případné nepřátele a nezvané návštěvníky mnoho nástrah. Vždy například existovala možnost, jak se zbavit někoho, kdo vás pronásleduje, zavřít ho, jinudy to oběhnout a dostat se mu do zad.

„Válečný stav celé pevnosti byl 7 750 vojáků. Když však bylo potřeba, pevnost dokázala ubytovat až 12 tisíc vojáků. V ubytovacích prostorách si vojáci vařili sami v černých kuchyních na otevřeném ohni z potravin, které nafasovali,“ říká průvodce.

Černá kuchyně v ubytovacím prostoru pro vojáky.

Černá kuchyně v ubytovacím prostoru pro vojáky

FOTO: Novinky

Bastionová pevnost Josefov je unikátní obranný komplex vybudovaný v duchu nejlepších znalostí opevňování své doby. Na budování pracovalo více než 11 000 lidí po dobu sedmi let. Jde o velmi drahou pevnost. Habsburky tehdy stála 10,5 miliónu zlatých. Cihly byly jako první pálené pomocí kamenného uhlí.

Podzemní chodby pevnosti Josefov z unikátních cihel.

Podzemní chodby pevnosti Josefov z unikátních cihel.

FOTO: Novinky

Pevnost Josefov byla vybudována v roce 1780 až 1787 císařem Josefem II. krátce poté, co Marie Terezie ztratila velké území Horního Slezska a hrabství Kladského. Bylo potřeba posílit obranu na nově vzniklé severní hranici rakouské říše proti Pruskému království, a tak byly vybudovány dvě pevnosti, Terezín a Josefov.

V roce 1866 byla pevnost prvně zrušena, poté, co se prokázalo, že jsou tyto pevnosti zastaralé a změnila se vojenská taktika. V roce 1888 pevnost zůstala vojenským garnizonním neboli posádkovým městem. Městskou památkovou rezervací byl Josefov vyhlášen v roce 1970.