Stavba mostu sice není přímo historickou kopií původního mostu přes hradní příkop, ale používá tradiční stavební postupy i materiál. Náklady překročily milión korun.

Sdružení Zlenice pořádá na Hlásce letní pracovně-archeologické tábory, při nichž dobrovolníci pod dohledem odborníků z památkové péče pomáhají s konzervací stavby. V uplynulých letech se díky tomu povedlo zajistit čelní hradbu jádra hradu, staticky zajistit vrcholové části vstupní brány a osadit ji střešní konstrukcí, která ochraňuje dochované zdivo před nepříznivými vlivy podnebí.

V roce 2011 byla postavena dřevěná vyhlídková plošina. Díky existujícímu sdružení se daří získat dotace a různé dary. „Obec sama by to bez dotací těžko zvládla, protože její základní rozpočet se pohybuje kolem devíti miliónů korun. Loňská oprava Velké věže přitom stála 1,6 miliónu korun a stavba lávky přijde na 1,1 miliónu korun,“ řekl končící starosta Senohrab Pavel Pangrác.