Když koncem září padl kůň přímo před parlamentem, diskuse o drožkách znovu ožily a nejhlasitěji se ozývali ochránci zvířat. Drožek však není mnoho: dnes jich je už jen 40, zatímco před několika lety jich bylo 118. Drožkáři odcházejí do penze a nová povolení k provozování tohoto druhu dopravy nejsou vydávána.

Drožkáři vstávají časně zrána, aby si připravili koně a povozy, jimž se říká botticelle a kdysi sloužily k přepravě vína ve městě. Od ledna příštího roku se tyto starobylé taxíky musejí přestěhovat do nových stájí v překrásném parku Villy Borghese. A parlament by měl přijmout nařízení, podle něhož bude jejich jízda omezena na velké parky ve městě, jak to slíbil starosta Ignazio Marino.

Park Villy Borghese v Římě

Park Villy Borghese v Římě

FOTO: Profimedia.cz

Nyní však drožky mají své stanoviště v prostoru bývalých jatek ve čtvrti Testaccio, které až do roku 1975 zásobovaly Řím masem. Někteří protestují proti tomu, že drožky brzdí dopravu v metropoli, jiné znepokojuje především zdraví koní.

Do měst koně nepatří, tvrdí ochránci zvířat

„Město pro koně není nejlepším prostředím. Je tu provoz, hluk, koně se tu více unaví a dýchají znečištěné ovzduší. A po práci jsou zavřeni ve stájích. Co je to pro ně za život?" uvedla Nadia Zurlová z Ligy proti vivisekci na zvířatech. Tato organizace na ochranu zvířat předložila letos v létě parlamentu petici s 15 000 podpisy, v níž požaduje zrušení drožek. Podpořila návrh radnice, aby se z kočích stávali řidiči klasických taxi.

„Sehnali jsme 12 kočí, kteří souhlasili s tím, že se stanou taxikáři, a šli jsme na radnici, ale ta slib nedodržela. Organizace na ochranu zvířat nás kritizují, ale my jsme skuteční ochránci koní. Pečujeme o ně, staráme se o ně. Chceme jen pracovat," prohlásil předseda asociace drožkařů Angelo Sed.

„Všichni si myslí, že turisty okrádáme a obohacujeme se. Jsou však celé dny, kdy nemáme žádného zákazníka. Pokud jde o ceny, musejí být dohodnuty se zákazníkem, protože přes naše žádosti nebyly stanovené ceny zvýšeny," dodal Angelo Sed.

Tři drožky stojí před kostelem Svaté Trojice a turisté si je fotografují. Často se vyptávají na ceny, váhají. Konečně se tu zastavuje jedna německá rodina a zamlouvá si jízdu na přání, aby oslavila narozeniny syna. Výlet je bude stát po dohodě 170 eur (4600 Kč). Drožkář je potěšen: má na celý den zajištěný výdělek.