Plánovaný projekt na rozšíření kouřimského skanzenu počítá s výstavbou šestnácti budov i s úpravou těch stávajících. Po rekonstrukci by se zdejší objekty měly přiblížit původnímu architektonickému a dispozičnímu uspořádání.

„Některé chalupy budou ve svém původním místě rozebrány a poté převezeny do areálu skanzenu, kde se znovu postaví. Ve výjimečných případech se zhotoví kopie historických staveb," uvedl hejtman Josef Řihák.

Kouřimský skanzen vznikl v roce 1972 a původně se do něj měly převážet jen historické objekty ze zátopové oblasti přehrady Želivka. Postupně se ale jeho expozice rozšiřovaly a nyní je jediným skanzenem v zemi, který shromažďuje stavitelské památky z celého území Čech, a nabízí tak přímé srovnání různých regionálních typů lidové architektury z období od 17. do 19. století.