Už tehdy se nejen kácelo, ale i zalesňovalo a hospodařilo v obecném a obecním zájmu. Pokud obec nesouhlasila, nebylo možné vykácet nebo vypálit les, aby vznikla nová pole či pastviny. Představitelé společenství známého jako Magnifica Comunita rozhodovali i sousedské a další spory a jejich autoritu po staletí respektovali i vládcové provincie, knížata-biskupové ve městě Tridentum (dnešní Trentino).

Ve 14. století si tridentský kníže-biskup Enrico nechal postavit v Cavalese, správním středisku Vznešeného společenství, letní sídlo, v němž zároveň úřadoval jeho vyslanec-vikář. Tím projevil místním svou přízeň a renesanční palác se později stal majetkem společenství a jeho sídlem.

Procházka do parku

Dnešní Cavalese je čtyřtisícové městečko a mohutný Biskupský palác s restaurovanými freskami na fasádě je i nyní sídlem Vznešeného společenství. To je dnes kulturně společenskou institucí, která se stará o udržování tradic a zvyklostí kraje. V paláci je obrazárna, knihovna, archív a muzeum a jeho reprezentační prostory jsou užívány při slavnostních příležitostech.

Biskupský palác

Biskupský palác

FOTO: Bohuslav Borovička, Právo

Palác je v sousedství kostela sv. Sebastiana, kde našel (ve výklenku hned u chodníku) útočiště další svatý, nám dobře známý Johánek z Pomuku, jenž je v Itálii znám jako Giovanni Nepomuceno. Další kostel je o kousek výš na hlavní ulici a patří k františkánskému klášteru, což je rozlehlý areál s velkou zahradou.

Jedním z nejpříjemnějších míst v Cavalese je Park Pieve na skalní plošině nad řekou Avisio s nádherným výhledem. Uprostřed parku stojí kostel Nanebevzetí Panny Marie a kdysi tam bývala banco della reson, lavice rozumu, soudní stolec, před nímž se rozhodovalo o záležitostech společenství a jeho obyvatel.

Kozí průvod

Kozí průvod při tradiční zářijové akci Desmontegad, která se v Cavalese koná.

FOTO: Miroslav Sova, Právo

Dnes o záležitostech zdejších obyvatel rozhoduje především počasí. Pokud v zimě nasněží a je hezky, je Cavalese plné lyžařů, což místním hospodářsky velmi svědčí. Když přijde řeč na globální oteplování, obličeje domácích se viditelně protáhnou.