Krajským nařízením byly upřesněny podmínky ochrany významných lokalit, které dosud podléhaly pouze předběžné ochraně. Jejich majitelé a správci tak nyní nesmějí v těchto lokalitách kácet stromy, likvidovat rostliny, používat chemické látky či jinak zasahovat do změn kultury pozemků bez vydaných povolenek.

Záchrana rostlin i živočichů 

„Pro moravskoslezskou přírodu, ale i lidi, kteří ji mají rádi, včetně turistů, je to dobrá zpráva. Jedná se především o území, která byla již dříve vyhlášena jako evropsky významné lokality v soustavě Natura 2000. Ta chrání druhy rostlin a živočichů evropského významu, například čolka velkého, páchníka hnědého a mnoho dalších,“ reagovali na novinku ochránci přírody.

Lucie Matulová z Českého svazu ochránců přírody (ČSOP) uvedla, že vyhlášení těchto moravskoslezských lokalit za zvláště chráněná území potvrzuje jejich jedinečnost. „Zároveň jsou nyní respektována i naší legislativou.“

Ledňáček říční

Ledňáček říční

FOTO: Profimedia.cz

Matulová připomněla, že na unikátní atmosféru a místo, které je důležité pro tah a hnízdiště ptáků, upozornil svaz již vloni vybudováním naučné stezky Heřmanický rybník, který se právě nyní stal přírodní památkou. „Je domovem nejméně 250 ptačích druhů, z nichž více než 20 patří k chráněným v celé Evropské unii. Najdeme tu ledňáčka říčního, bukáčka malého či slavíka modráčka,“ vyjmenovávala Matulová.

Území evropského významu

Kromě Heřmanického rybníka se na Ostravsku stala přírodní památkou i pískovna ve Václavovicích. Na Bruntálsku vznikla jediná zmiňovaná přírodní rezervace, a to Velký Pavlovický rybník. Přírodní památkou je tu pak nově Osoblažský výběžek. Nová pravidla platí i na nivě řeky Morávky, pod hukvaldským hradem v historické oboře, kde je k vidění unikátní komplex bukových porostů s útočištěm páchníka hnědého, a také v Paskově na Frýdecko-Místecku.

Na Opavsku se přírodní památkou stalo údolí řeky Moravice, Černý les v Šilheřovicích, kde jsou uchovány acidofilní bučiny pralesního charakteru, pak také oblast Jakartovic a Jilešovic-Děhylova, což je významná lokalita modráska bahenního.

Na Karvinsku vznikla přírodní památka v oblasti rybníků, mokřad u Rondelu u Havířova a také v Dolních Markovicích, kde má v okolí řeky Petrůvky útočiště kuňka ohnivá.

„Vyhlášením zvláště chráněných území kraj naplnil závazek České republiky vytvořit soustavu chráněných území evropského významu, zvanou Natura 2000. Předcházelo mu schválení národního seznamu evropsky významných lokalit vládou. Vyhlašovací postup byl u předmětných lokalit zahájen v roce 2012,“ zdůvodnila vznik nových zvláště chráněných lokalit krajská mluvčí Petra Špornová.