Vezměme to hezky popořadě a začněme na úvod již zmíněnými díly sochařskými. K vidění jich bude spousta, celý park. Stačí dorazit do města hořických trubiček a nad Hořice vzápětí vystoupat.

Pod vrchem Gothard příchozí vítají ve volné přírodě díla, jež jsou součástí Mezinárodní galérie moderního sochařství. Jedná se o plastiky umělců, kteří v rámci sochařských sympózií pracovali v lomu u Hořic. Součástí pozoruhodného areálu je rovněž Galérie plastik.

Kromě soch a pěkných výhledů na město tu návštěvníkově pozornosti zcela určitě neujde Riegrův obelisk, čili dvanáct metrů vysoký pískovcový monolit.

Hořice - Riegrův obelisk

Hořice - Riegrův obelisk

FOTO: Miroslav Šára, Právo

Ale to již jsme vystoupali ne nejvyšší místo vrchu Gothard (353 metrů nadmořské výšky), kde stojí stejnojmenný hřbitovní kostel z konce 18. století. Zatímco svatostánek obklopuje starý hřbitov, v těsném sousedství stojí hřbitov nový. Nepřehlédnutelný je zejména vstup na nový hřbitov – tvoří jej novorenesanční portál z tesaného pískovce, monumentální, téměř patnáct metrů vysoké dílo.

Hořice - novorenesanční portál

Hořice - novorenesanční portál

FOTO: Miroslav Šára, Právo

Pokud se nad Hořice vydáte, zjistíte, že pozoruhodných sochařských artefaktů, stejně tak i vyhlídek na město i blízké okolí, tu naleznete víc. A určitě vás příjemně naladí i samo město pod Gothardem, které již zdáli zve věžemi barokního kostela Narození Panny Marie.

Video

Hořice

 Autor: Miroslav Šára, Právo

Opustili jsme vrch Gothard a míříme na jiný, o více než tři sta metrů vyšší. Zvičina (671 m. n. m.) je nejvyšším vrchem v Podkrkonoší, což ovšem zdaleka není jediný důvod, proč její vrcholovou kótu dobýt.

Zvičina - kostel sv. Václava

Zvičina - kostel sv. Václava

FOTO: Miroslav Šára, Právo

Na Zvičině turisty potěší Raisova chata, která není jen místem možného občerstvení, ale i objektem vybaveným rozhlednou. Části výhledu sice brání vzrostlé stromy, ale zásadní nedostatek to není. Zbývající zorné pole to vynahradí.

Navíc stačí popojít pár kroků od chaty a člověk má před sebou zbývající vyhlídku, o niž se ho stromy pokoušely okrást. Vidět je skutečně hodně daleko, až na hřebeny Krkonoš. Při této výpravě s kamerou sice dokonalejšímu výhledu bránil mlžný opar, ale i tak stál pohled ze Zvičiny za to.

Zvičina - kostel sv. Václava

Zvičina - kostel sv. Václava

FOTO: Miroslav Šára, Právo

Na jejím vrchu stojí barokní kostel sv. Václava, který byl v roce 1706 postaven na místě původně dřevěného kostelíka Jana Husa.

Video

Zvičina

 Autor: Miroslav Šára, Právo

Třetím místem tohoto putování bude Pecka. Na počátku 14. století vyrostl na místě původní tvrze hrad a právě ten je objektem, který sem láká turisty zejména. Aby ne, hovoří se o něm jako o perle Podkrkonoší.

Sídlo vlastnila řada poměrně známých majitel – mj. Albrecht z Valdštejna (ten jen jeden rok), před ním Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic. Právě z Pecky byl v únoru roku 1621 odvezen do vězení a v červnu téhož roku na Staroměstském náměstí v Praze popraven.

Hrad Pecka

Hrad Pecka

FOTO: Miroslav Šára, Právo

Druhou jmenovanou osobnost připomíná hradní expozice. Ta se dále zaměřuje na dějiny objektu, ale i na život venkovských lidí v Podkrkonoší. Interiéry hradu, který veřejnosti své brány otevřel v roce 1968, zvou návštěvníky také do sklepení a mučírny.
Což ovšem není pochopitelně nabídka celá. Z hradní vyhlídky lze dohlédnout mj. na obec Pecku dole pod hradem, ale také na vzdálenější cíle – Zvičinu i centrální masív Krkonoš se Sněžkou a Černou horou.

Posledně jmenovaný výhled se naskýtá rovněž z Krkonošské vyhlídky, místa, jež je od Pecky vzdáleno dva kilometry jižním směrem. Vede tam modře značená turistická stezka.

Video

Pecka

 Autor: Miroslav Šára, Právo

PŘÍŠTĚ se podíváme na Kokořínsko. Cestu začneme u Harasovské tůně, pokračovat budeme návštěvou známého hradu (projdeme se i jeho interiéry) a cestu zakončíme u Pokliček.