Na Pacifickém pobřeží severního Peru se nachází mohutné město, vzdálené necelých pět kilometrů od Trujilla. Chan Chan se rozkládá na ploše více než 20 kilometrů čtverečních. Bylo hlavním městem říše Chinů, která se rozpínala podél pobřeží Peru až na úroveň Ekvádoru a měla více než tisíc kilometrů čtverečních. Před sedmi sty let byl Chan Chan jedním z největších měst na světě.

Pravděpodobně první verze klimatizací - chlazení pomocí větru skrze otvory ve střeše

FOTO: fotobanka Profimedia

Město bylo hodně poškozeno povětrnostními vlivy, zachovalo se ale dost na to, abychom viděli, jací skvělí stavitelé a inženýři byli lidé Chinu. Chan Chan bylo rozděleno na deset citadel a každá z nich byla samostatným zdmi obehnaným městem. Zdi dosahovaly výšky 7,95 metrů. Byly bohatě zdobené, z části určeny k obraně, sloužily také jako větrolamy a jako izolace, neboť byly postaveny z hlíny. V létě udržovaly chlad a v zimě teplo.

Střechy staveb jsou zakončené pravidelnými otvory, kterými prochází vítr a vytváří tak automatické ochlazování. Díky tomuto důmyslnému zařízení se ve městě udržovala stálá teplota.

Zdi bývávaly bohatě zdobené.

FOTO: fotobanka Profimedia

Lidé Chinu uctívali přírodu, důkazy o tom najdeme na motivech vytesaných na zdech. Některé zdi byly zdobeny obrazy jejich bohů, mezi něž patřili i pelikáni. Dokonce ventilátory na střechách jsou ve tvaru rybářských sítí. Obrazy mořských ptáků a ryb ještě více zdůrazňují velkou úctu těchto lidí k moři.

Život v Chan Chanu závisel na plodech moře a zemědělství, kde půdu kultivovali pomocí důmyslných vodovodních kanálů. Proto není žádným překvapením, že tato civilizace uctívala vodu. Říše Chinů nakonec nepodlehla přírodním živlům, ale inskému králi, který vybudoval Machu Picchu.