Medicejové byli měšťané, kteří díky dobrému obchodu a sňatkové politice ovlivňovali politický, společenský i kulturní život. Obchodovali s penězi, roku 1397 založili banku a půjčovali peníze. Výhodné sňatky uzavřeli na francouzském dvoře, kde jako královny vládly Kateřina a Marie Medicejské.

Medicejský rod vyjadřoval pomocí umění své bohatství a moc. Bez Medicejských princů by prý nebyla renesance. Vládli přerušovaně přes 300 let až do poloviny 18. století, zanechali za sebou stovky děl od Michelangela, Botticelliho a  Filippa Lippiho.

Kostel San Lorenzo

Kostel San Lorenzo

FOTO: fotobanka Profimedia

Medicejskou kapli architektonicky navrhl i sochařsky vyzdobil ve 20. letech 16. století Michelangelo, trvalo mu to 14 let.

Dekorace v sakristii, které jsou dílem Michelangela a Filippe Brunelleschiho, působí živým, dynamickým dojmem.

Sargofág Lorenza v Medicejské kapli

FOTO: fotobanka Profimedia

Strop kaple je kopií Pantheonu. Světelná hra dotváří jedinečnou atmosféru. Nad sarkofágy Lorenza, vévody Urbinského, a Giuliana, vévody Nemourského, Michelangelo vytvořil jejich podobizny, které ukazují všechny důležité vlastnosti vévodů: hrdinství, sílu, moc krásu a inteligenci.

Rozsáhlý komplex s hrobkami rodiny Medici se nachází v zadní části kostela San Lorenzo. Kromě Medicejů je zde pochován i renesanční sochař Donatello.