Parthenon postavil kolem roku 430 před naším letopočtem řecký vůdce Perikles. Uvnitř stála jedenáct metrů vysoká socha Athény, bohyně města, které byl chrám zasvěcen. Parthenon patří mezi nejvýznamnější stavby ve stylu vrcholného dórského slohu.

Dekorativní plastiky jsou považovány za nejvrcholnější umění antického Řecka. Větší část těchto plastik najdete v Britském národním muzeu v Londýně.

Pohled na Akropoli

Pohled na Akropoli

FOTO: fotobanka Profimedia

Parthenon nahradil v Antice starší chrám Athény takzvaný Pre-Parthenon, který 480 let před naším letopočtem zničili Peršané. Nějakou dobu Parthenon sloužil jako pokladnice athénské říše, dokud jej v 6. století nepřestavěli na křesťanský kostel věnovaný Panně Marii. Po vpádu Turků roku 1460 byl znovu přestavěn, tentokrát na mešitu.

Turci v chrámu skladovali střelný prach, což se v 17. století ukázalo jako osudová chyba. Parthenon zasáhli Benátčané a střelný prach se vznítil. Výbuch poničil větší část stavby.

Rekonstrukce Parthenonu

Rekonstrukce Parthenonu

FOTO: fotobanka Profimedia

Obnova chrámu trvá už 25 let. Paradoxně opravuje chyby rekonstrukce z 20. století a bude ještě řadu let pokračovat. Podle některých odborníků ale obnova zachází příliš hluboko. Právě trosky této zubožené budovy totiž inspirovaly mnohé romantické představy.

Rekonstrukce Parthenonu

Rekonstrukce Parthenonu

FOTO: fotobanka Profimedia

V 17. století byla Akropole znovu objevena romantiky. Inspirovala tisíce umělců, proslavila se jako dokonalá architektura, kterou jezdí obdivovat a uctívat milióny turistů.