"Podle naší předpovědi bude Čína do roku 2015 turisticky nejnavštěvovanější zemí na světě," řekl generální tajemník UNWTO Tálib Rifáí. "V počtu přijíždějících turistů je to v současnosti čtvrtá země a rychlost růstu je taková, že jde podle našeho závěru o realistický cíl," dodal.

Skalní útvary Wulingyuan

Skalní útvary Wulingyuan, které vábí hlavně fanoušky Avataru.

FOTO: fotobanka Profimedia

Nejvíce mezinárodních turistů - asi 80 miliónů - hostí v současnosti každoročně Francie. Následuje Španělsko a USA s 60 milióny návštěvníků ročně.

"Čínský turistický průmysl se za posledních deset let neuvěřitelně posunul. Počet turistů stoupl z osmi na 48 miliónů. Díky velikosti Číny je potenciál růstu stále velký," odhadl Rifáí.

Zavlažená pole

Zavlažená pole v Tibetu

FOTO: Jan Rychetský, Právo

Výstava terakotových vojáků čítá celkem 180 postav v životní velikosti.

Terakotová armáda vojáků čítá celkem 180 postav v životní velikosti.

FOTO: Jakub Kynčl, Novinky

Síň Nejvyšší harmonie v Zapomenutém městě

FOTO: fotobanka Profimedia