Roku 1985 evakuovala venezuelská vláda malé městečko Potosi a na místě vytvořila přehradu Guri s hydroelektrárnou, která zásobovala celých 68 procent země. Potosi mělo asi 1 200 obyvatel, když nad městem létala helikoptéra a vyzývala k evakuaci.

Kostelní věž vysoká 26 metrů slouží jako jeden z ukazatelů hloubky přehrady. Za poslední rok vlivem sucha klesla hladina o deset metrů, což je varovný signál pro místní elektrárnu. Další pokles by mohl ohrozit její provoz. Sucho způsobuje působení klimatického jevu El Niňo.

 El Niño 

Jev El Niño vypozorovali jihoameričtí rybáři ve vodách Tichého oceánu. Jde o zeslabování studeného oceánského Peruánského proudu a s tím související oteplení tamních vod. Rybáři jevu říkali El Niño Jesus, česky Ježíšek, protože se obvykle objevoval kolem Vánoc. Dnes se používá jen výraz El Niño.

Dopady El Niña se projevují i v atmosféře, změnami tlaku a cirkulace vzduchu. V rovníkovém Pacifiku zeslábnou východní pasáty, což posunuje srážkové oblasti směrem na východ nad oceán. Jeho působení lze detekovat prakticky na celé zeměkouli.