Například v Rakousku ošetření v nejbližším místě stojí zhruba do 500 eur v závislosti na charakteru zranění i lékařského zařízení. Nezbytná operace může stát přibližně 10 000 eur, sanitka do lékařského zařízení 200 eur podle vzdálenosti k zařízení. Složitější transport: vrtulník přibližně 70 000 Kč, letecký speciál asi 250 000 Kč podle vzdálenosti k zařízení.

Přitom základní cestovní pojištění se nemusí vztahovat na provozování zimních sportů. Evropský zdravotní průkaz vám sice zajistí lékařsky nezbytnou péči, ale pouze ve zdravotnických zařízeních financovaných z veřejných zdrojů, navíc často s vysokou spoluúčastí pacienta na ošetření, léky, zdravotní pomůcky či hospitalizaci.

Sölden

Rakouský Sölden

FOTO: Lucie Poštolková, Novinky

Sami hradíte například výjezd Horské služby, převoz do zdravotnického zařízení nebo nákladnou přepravu do ČR. Právu to potvrdila Česká asociace pojišťoven (ČAP). Tisíce lidí jedoucích nejčastěji do Alp ale o tom často nemají ani tušení. Dokud se nic nestane.

Navíc v případě, že lyžař bez pojištění odpovědnosti způsobí podobnou újmu jinému lyžaři, přidávají se k výše uvedeným částkám i náklady na další léčení poškozeného a trvalé následky jeho úrazu, popřípadě jeho ušlý zisk.

Polámaná a se šokem z účtu

Třicetiletá Marie z Prahy v Rakousku svižně sjížděla svah, když se z boku přihnal snowboardista. Martině se sice podařilo střetu s ním zabránit, ale najela do jiného stojícího lyžaře. Výsledkem bylo několik jejích zlomenin. Tato nešťastná událost stála Martinu desítky tisíc korun.

Před odjezdem se extra nepojistila. Spoléhala na Evropský průkaz zdravotního pojištění (EPZP nebo EHIC), vydaný její zdravotní pojišťovnou. Když zjistila, že i přesto, že ho má, má z vlastní kapsy zaplatit stovky eur, vytáhla další „trumf“: cestovní pojištění sjednané k platební kartě. Jenže zklamalo i to. V jejím případě se nevztahovalo na provozování zimních sportů.

Evropský průkaz lze využít jen někdy

EHIC nelze brát jako ekvivalent cestovního pojištění. Umožní sice zajistit nezbytnou zdravotní péči v případě úrazu nebo onemocnění, ale pouze ve zdravotnických zařízení financovaných z veřejných zdrojů. Ta nejsou vždy těmi nejbližšími a v horských oblastech je jich málo.

„EHIC nekryje vysoké spoluúčasti hrazené pacientem při prvotním ošetření, hospitalizaci, stomatologické zákroky nebo nákup předepsaných léků či zdravotních pomůcek, jako jsou hole či ortézy,“ upozorňuje Martina Kotyrová z České asociace pojišťoven. Podle ní EHIC nepokrývá ani zdravotní převoz do vlasti či navrácení ostatků.

FOTO: Petr Nový, Novinky

Navíc ten, kdo vycestuje pouze s průkazem EHIC, nemá ani nárok na žádné asistenční služby. Musí se spolehnout jen na sebe, svoje organizační a jazykové dovednosti a nemůže konzultovat lékařské postupy dané nemocnice s asistenčním lékařem.

Karta nemusí krýt zimní sporty

Pokud se spolehnete pouze na cestovní pojištění v rámci platební karty, můžete být rovněž nepříjemně překvapeni. Pojištění se totiž v mnohých případech nemusí vztahovat na provozování zimních sportů.

Nemusí dostačovat ani limity pojistného plnění na jednotlivá rizika. A pokud jede klient na hory s rodinou, měl by zkontrolovat, zda jsou pojištění i rodinní příslušníci a zda mají všichni stejné limity plnění jako on.

Nač a na kolik se pojistit

Ať už si člověk sjednává pojištění v pojišťovně, nebo ho kupuje v ceně zájezdu, měl by vždy myslet na to, že vedle pojištění léčebných výloh je klíčové pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví či věcech, které způsobíte na sjezdovce někomu jinému.

Limit by u léčebných výloh neměl být podle doporučení ČAP nižší než 1 250 000 Kč. Lepší je však vyšší. U odpovědnosti za škodu na zdraví by měl být minimální limit milión korun a u odpovědnosti za škodu na majetku pět set tisíc korun.

Dále je nezbytné si ověřit, zdali není u nabízeného produktu lyžování či snowboarding na vyznačených tratích ve výlukách pojistných podmínek. „Jinak by bylo potřeba tuto aktivitu připojistit,“ zdůraznila Kotyrová. Kromě toho si mohou lidé pojistnou ochranu ještě rozšířit, například na úraz, zavazadla, storno cesty či právní pomoc.