Sedm lokalit má status národní přírodní památky (Barrandovské skály, Cikánka, Dalejský profil, Lochkovský profil, oblast U Nového mlýna, Požáry a Letiště Letňany), 15 je označováno jako přírodní rezervace a zbytek jsou přírodní památky. Na pražské území také částečně zasahuje chráněná krajinná oblast Český kras.

Národní přírodní památkou (NPP) se rozumí menší přírodní útvar, s národním nebo mezinárodním ekologickým, vědeckým či estetickým významem. Často jde o geologicky cennou oblast, o naleziště zkamenělin, místo s výskytem ohrožených živočišných druhů nebo o vzácné ekosystémy.

K pražským přírodním rezervacím, což jsou menší území mimořádných přírodních hodnot s přirozenými ekosystémy, patří například Divoká Šárka, Homolka, Chuchelský háj, Klánovický les, Podhoří, lom Požáry, Radotínské údolí, Slavičí údolí, Údolí Únětického potoka či Vinořský park.

I když nejdříve vyhlášeným chráněným přírodním územím v Praze se stala v roce 1964 Divoká Šárka, prvenství v ochraně patří Barrandovským skalám mezi Malou Chuchlí a Hlubočepy. Již v roce 1884 přešla do správy Národního muzea Barrandova skála jakožto unikátní ukázka zvrásnění prvohorních vápenců.

Prokopské údolí, pohled z Barrandovského skály

Prokopské údolí, pohled z Barrandovské skály

FOTO: Profimedia

Národní přírodní památkou byly Barrandovské skály vyhlášeny v roce 1982. Velmi významná jsou tamní naleziště zkamenělin (například trilobitů či korálů). V oblasti se vyskytují vzácné druhy rostlin a živočichů (například otakárek fenyklový, ojediněle i ještěrka obecná).

Jeskyně a jezírka v Prokopském údolí

Jedním z nejhodnotnějších přírodních celků v Praze je přírodní rezervace Prokopské údolí, která zahrnuje řadu dalších chráněných území. V této oblasti v katastru Jinonic a Hlubočep se nachází bohatá stepní a hájová společenstva, jeskyně a naleziště zkamenělin. Žije zde široká škála především teplomilného hmyzu, asi 60 druhů ptáků a na 20 druhů savců.

 

Jezírko v Prokopském údolí

FOTO: Profimedia

Geologicky patří Prokopské údolí, stejně jako NPP Dalejský profil, k Českému krasu. Do chráněné krajinné oblasti Český kras však nebyly zahrnuty kvůli své poloze na periferii velkoměsta.

Romantické přírodní oázy se nacházejí i v samém centru Prahy. Jednou z nich jsou Petřínské skalky na Malé Straně, jež se táhnou od horní části Kinského zahrady přes Petřínské sady a Seminářskou zahradu až ke Strahovskému klášteru.

Častým cílem procházek Pražanů je i další přírodní památka Královská obora nedaleko Výstaviště v Praze 7. Původně byla zřízena k lovení zvěře (již od 13. století), od roku 1804 je zpřístupněna veřejnosti.

Od Čechova mostu půjdete nahoru po schodech a dostanete se do Letenských sadů.

Od Čechova mostu půjdete nahoru po schodech a dostanete se do Letenských sadů.

FOTO: Lucie Poštolková, Novinky

Lavičky v parku svádí k odpočinku.

Lavičky v parku svádí k odpočinku.

FOTO: Lucie Poštolková, Novinky

Pohled na chrám sv. Víta.

Letná - pohled na chrám sv. Víta

FOTO: Lucie Poštolková, Novinky

Přírodní památkou byly vyhlášeny například i strmé skalní stěny Jabloňka (takzvané Černé skály) v Libni, Krňák (mrtvé rameno Berounky pod Zbraslavským zámkem a část okolní nivy), starý lom Ládví v Ďáblickém lese, Lítožnice (soustava rybníků a přilehlých podmáčených luk a svahů v údolí Říčanského potoka), Meandry Botiče v Hostivaři, Modřanská rokle, Obora Hvězda, Obora v Uhříněvsi, Počernický rybník, Podbabské skály a Bohnické údolí.