Od středy mohou občané starší patnácti let žádat o cestovní pas se dvěma biometrickými údaji (digitální fotografií a otisky prstů). Jeho platnost bude omezena na deset let a zaplatí za něj 600 korun. Osoby mladší patnácti let zaplatí 100 korun za pas s platností na pět let.

Stávající doklady bez bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji platí i po letošním dubnu, a to do doby expirace vyznačené v cestovním pasu.

Žádost o pas s biometrickými údaji se nepodává na úředním tiskopise, žadatel pouze předloží potřebné doklady, nepřikládá se ani fotografie, jelikož příslušný úřad si je pořizuje sám. Proto je nutné se fyzicky na úřad dostavit.

K cestám do států Evropské unie lze kromě cestovních pasů používat také občanské průkazy. 

Děti zapsané v cestovním pasu rodiče

Děti zapsané v platném cestovním pasu rodiče mohou překročit hranice bez vlastního cestovního dokladu pouze s rodičem, u kterého jsou zapsané. Dítě zapsané do pasu rodiče před 1. zářím 2006 může cestovat až do patnácti let věku, pokud dříve neuplyne doba platnosti pasu rodiče. Od 1. března 2008 může takto cestovat dítě zapsané v pasu rodiče jen do deseti let věku. V období od 1. září 2006 do 29. února 2008 nebylo možné děti do pasu rodiče zapisovat.

„Děti starší pěti let mohou dostat vlastní pas na dobu pěti let. Rodiče se tedy nemusí bát, že dětské pasy bude třeba často aktualizovat, jak děti porostou. Platnost budou mít jako pasy dospělých,“ vysvětluje Tomio Okamura, člen prezidia a mluvčí Asociace českých cestovních kanceláří a agentur.